Uzņemšana 10. klasē

Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolas 10.klase uzņemšanas komisijas rezultāti

Skolēnu saraksts:

Iestajpārbaudījuma kods Summa Lēmums
9-1294 124 Ieteikt uzņemšanai
9-3209 167 Ieteikt uzņemšanai
9-6115 134 Ieteikt uzņemšanai
9-4134 144 Ieteikt uzņemšanai
 9-2921 100 Ieteikt uzņemšanai
 9-2905   Ieteikt uzņemšanai
 9-2919 121 Ieteikt uzņemšanai
 9-2911 97 Ieteikt uzņemšanai
 9-2915 143 Ieteikt uzņemšanai
 9-2925 137 Ieteikt uzņemšanai
 9-2917 173 Ieteikt uzņemšanai
 9-2912 99 Ieteikt uzņemšanai
 9-2920 141 Ieteikt uzņemšanai
 9-2908 106 Ieteikt uzņemšanai
 9-2910 185 Ieteikt uzņemšanai
 9-2916 125 Ieteikt uzņemšanai
 9-2904 145 Ieteikt uzņemšanai
 9-2907 133 Ieteikt uzņemšanai
 9-2923 93 Ieteikt uzņemšanai
 9-2918 187 Ieteikt uzņemšanai
 9-2924 120 Ieteikt uzņemšanai
 9-2922 154 Ieteikt uzņemšanai
 9-2906 140 Ieteikt uzņemšanai
 9-2909 106 Ieteikt uzņemšanai
 9-2928 94 Ieteikt uzņemšanai
9-5496 97 Ieteikt uzņemšanai

Rezultāti skolēnu uzņemšanai 10. klasē 2022./2023. mācību gadā

Informējam, ka RD IKSD tīmekļa vietnē ir publicēti vienotā iestājpārbaudījuma REZULTĀTI skolēnu uzņemšanai 10. klasē 2022./2023. mācību gadā.

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=pieteiksanas-vienotam-iestajparbaudijumam-rigas-vidusskolu-un-valsts-gimnaziju-10-klase-9214


Uzņemšana 10.klasē

Lai iestātos 10. klasē:

Pretendentu reģistrācija no 8.-10. jūnijam plkst. 17.00

Elektroniskā reģistrēšanās tiks atvērta 8.jūnijā pēc iestājpārbaudījuma rezultātu publicēšanas.

Reģistrējoties jāaizpilda anketa. Izvēlies mācību virzienu, anketā atzīmē prioritārā secībā, sagatavo sekojošu informāciju:

  • Rīgas vienotā iestājpārbaudījuma kodu un rezultātu,
  • apliecības par pamatizglītību sekmju izraksta vidējo vērtējumu no visiem sekmju izrakstā iekļautajiem vērtējumiem.

Lai pretendētu, vērtējumi sekmju izrakstā visos mācību priekšmetos nav zemāki par četrām ballēm un vērtējums latviešu valodā nav zemāks par piecām ballēm.

Rīgas Itas Kozakēvičas poļu vidusskolas uzņemšanas konkursa rezultātu publicēšana līdz 20. jūnija plkst. 17.00 skolas mājas lapā

Dokumentu iesniegšana

Ja esi uzņemšanas pretendentu sarakstā:

  1. jūnijā plkst. 9.00 – 17.00
  2. jūnijā plkst. 9.00 – 13.00

Jāiesniedz:

1) Rīgas vienotā iestājpārbaudījuma kodu lapas kopija (uzrādot oriģinālu)

2) vecāka iesniegums (uz skolas izveidotās veidlapas),

3) apliecības par pamatizglītības iegūšanu un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālus),

4) medicīnisko karti (026/u veidlapa).

Pieņemot dokumentus, pārbaudīsim  iesniegto datu atbilstību dokumentu oriģināla. Nekorekti uzrādīti dati ir iemesls pretendenta atteikumam.


Pieteikšanās vienotam iestājpārbaudījumam Rīgas skolu un valsts ģimnāziju 10. klasē

No 20. maija sāksies pieteikšanās vienotam iestājpārbaudījumam pretendentiem mācībām Rīgas vispārizglītojošo skolu un Valsts ģimnāziju  10. klasē 2022./2023. mācību gadā. 

Pieteikšanās poga pieejama šādos laika periodos:

  • 10. klasēm no 20. maija plkst. 9.00 līdz 1. jūnija plkst. 9.00.

Iestājpārbaudījums, lai mācības turpinātu 10. klasēs Rīgas valsts ģimnāzijās un vidusskolās notiks 2022. gada 3. jūnijā plkst. 10.00.

Papildu informācija – atvērt saiti šeit


Par iestājpārbaudījumu vidusskolā

Vebinārā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa sniedz informāciju par to, kad un kādi iestājpārbaudījumi šogad notiks, kas jādara skolēniem, kuri vēlas iestāties galvaspilsētas ģimnāzijās un vidusskolās, kur un kad būs pieejama informācija par pieteikšanos, kur iestājpārbaudījumi jākārto, kā arī par iegūto rezultātu iesniegšanas kārtību. Vienlaikus tika sniegtas atbildes uz saņemtajiem jautājumiem.

Vebināra video ieraksts – https://www.youtube.com/watch?v=73imxqCF6as

Iestājpārbaudījums uz 10. klasēm Rīgas valsts ģimnāzijās un vidusskolās notiks 2022. gada 3. jūnijā plkst. 10.00.
Iestājpārbaudījums uz 7. klasēm Rīgas valsts ģimnāzijās notiks 2022. gada 14. maijā plkst. 10.00.

Papildu informācija (skolu saraksts, iestājpārbaudījumu norises apraksts, pieteikšanās kārtība u.c.) tiks publicēta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļvietnē www.izglitiba.riga.lv  un Rīgas pašvaldības skolu mājaslapās.

Izglītojamo uzņemšanas kārtība

Skolēniem, kuri reģistrējušies un nokārtojuši iestājpārbaudījumu, iesniegums un pamatizglītības apliecinoša dokumenta kopiju jāiesniedz līdz 16. jūnijam plkst. 17:00 skolas lietvedībā vai elektroniski.

Iesniegumu var lejuplādēt – PDF vai Word.

Kā nosūtīt iesniegumu?

A

B

C

Portālā latvija.lv

Ar drošu

E-parakstu uz skolas e-pastu

IESNIEGUMU, pamatizglītības dokumentus var atnest uz skolu

Lejuplādēt iesniegumu –  Word formātā vai  Pdf formātā

Lejuplādēt iesniegumu –  Word formātā vai  Pdf formātā

Lietvedības darba laiks: 9.00-16.00,

Nīcgales iela 15.

Aizpildīt to.

Aizpildīt to.

Lūdzam skolā ievērot visus valstī noteiktos drošības pasākumus – sejas un deguna aizsega lietošana, distances ievērošana!

Sekot saitei latvija.lv

Parakstīt iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu.

 

 Pieslēgties ar bankas starpniecību, Iesniegums iestādei.

Sūtīt iesniegumu, pamatizglītības dokumenta kopiju uz skolas e-pastu: ikpvs@riga.lv

 

Pievienot aizpildīto iesniegumu, pamatizglītības dokumenta kopiju kā pielikumus un sūtīt skolai.

 

 

 

1. kursu komplekts – Skolēniem, kurus interesē tulkotājs, žurnālists, politologs.
2. kursu komplekts – Skolēniem, kurus interesē matemātika un IKT nozarē.
3. kursu komplekts – Skolēniem, kurus interesē medicīna, farmācija, veterināra dienesta darbinieks.

 

Uzņemšana 10. klasē notiek iestājpārbaudījuma rezultātu kārtībā.

RD IKSD aktuālo informāciju par pieteikšanos iestājpārbaudījumam – http://izglitiba.riga.lv