Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola

Aktivitātes

Konkurss “Tīrai Latvijai!”
Pateicoties aktīvai 4.klasei kopā ar savu klases audzinātāju, skola ir liela projekta “Tīrai Latvijai!” dalībniece.
“Tīrai Latvijai” ir plašākais un vērienīgākais otrreizējo izejvielu vākšanas un vides izglītības aktivitāšu projekts, ko organizē “Zaļā josta”. Projekta ietvaros “Zaļā josta”, apvienojot tūkstošiem bērnu un jauniešu no visas Latvijas, ik gadu pārstādei nogādā simtiem tonnu vērtīgu otrreizējo izejvielu, pasargājot vidi no piesārņojuma, saudzējot resursus, sekmējot sabiedrības izpratni par atkritumu šķirošanas nozīmi un attīstot atkritumu dalītu vākšanu Latvijā.
Ciemos TSI sienās!
Mūsu 4.klases skolēni kopā ar savu klases audzinātāju viesojas vienā no Latvijas populārākām augstskolām – Transporta un Sakaru Institūtā (TSI).
Kā teica pati skolotāja: “Mums bija brīnišķīga ekskursija! Noteikti ieteicu arī citiem izmantot tādu iespēju!”
Sveču konkurss "Mazā gaismiņa - svece"
No 3.līdz 7.februārim skolā notika sveču konkurss "Mazā gaismiņa - svece" 1.- 5.klasēm. Aiz sveces liesmiņas - Eņģelītis klusi lūdz - Par tevi un mani - Par mums visiem.
Žetonu vakars
31. janvārī mūsu skolā notika Žetonu vakars. Žetonu vakars ir pēdējais nozīmīgākais pasākums pirms eksāmeniem. Tajā pasākuma piedalījās 12. klases skolēni, viņu vecāki, skolotāji un protams arī draugi. Nevar izteikt kāda bija atmosfēra šajā vakarā. Oficiālajā daļā, kur 12. klases skolēni kopā ar savu klases audzinātāju dejoja Polonēzi, pēc tam skolas direktors Kšištofs Širšeņs svinīgi izsniedza žetonus ar mūsu skolas iniciāļu gravējumu. Pasākumā viesojās arī Polijās Republikas vēstniecības konsule Malgožata Hejduk – Gromek , kura pateica sirsnīgus vārdus izlaidumu klasei.
Pasākums Centrālās Bibliotēkas Pļavnieku filiālbibliotēkā
Pēc Rīgas Centrālās Bibliotēkas Pļavnieku filiālbibliotēkas iniciatīvas tika organizētas tikšanās ar Rīgas mazākumtautību pārstāvjiem.
Š.g. janvārī pienāca kārta Rīgas poļiem, kurus 24.janvārī pārstāvēja bērni no Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolas ar poļu dejām, dziesmām un dzeju poļu valodā.
Bērni bija uzņemti ļoti sirsnīgi. Skolēni pastāstīja par skolas vēsturi, tradīcijām, par skolas dzīvi šodien.
Uzstājās skolas deju kolektīva “Rīgas saulstariņi” vecākā un vidējā grupas, skolas kapela, skolas ģitāru studija “Dvēseles stīgas”, starptautiskā runas konkursa “Kresy-2019”
kategorijā no 7 līdz 10 gadiem uzvarētāja. Skolas audzēkņi parādīja veidošanas pulciņa “Varavīksne” darbus, kā arī poļu tradicionālos izgriezumus no papīra (wycinanki).
Pateicamies skolotājiem un bērniem par ieguldīto darbu!