Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolaValsts eksāmeni 12. klasei


Obligātie centralizētie eksāmeni:
 • vienā svešvalodā pēc izvēles
  (angļu valodā rakstu daļa – 2. jūnijā, mutvārdu daļa – 2., 3. un 4. jūnijā;
  vācu valodā rakstu un mutvārdu daļa – 3. jūnijā;
  krievu valodā rakstu daļa – 4. jūnijā, mutvārdu daļa – 4. un 5. jūnijā;
  franču valodā rakstu un mutvārdu daļa – 5. jūnijā);
 • latviešu valodā rakstisks eksāmens – 9. jūnijā;
 • matemātikā rakstisks eksāmens – 12. jūnijā.
 • Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā centralizēto eksāmenu saraksts:
 • Latvijas un pasaules vēsturē rakstisks eksāmens – 15. jūnijā;
 • ķīmijā (rakstiski) – 17. jūnijā;
 • bioloģijā (rakstiski) – 19. jūnijā;
 • fizikā (rakstiski) – 26. jūnijā.
 • Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā eksāmenu saraksts:
 • ģeogrāfijā (rakstiski) – 29. jūnijā;
 • ekonomikā (rakstiski) – 1. jūlijā;
 • mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) – 3. jūlijā;
 • informātikā rakstu daļa – 6. jūlijā, praktiskā daļa – 6. un 7. jūlijā.
 • Valsts pārbaudījumu papildtermiņi plānoti no 9. jūlija līdz 30.jūlijam. Sertifikāti par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu tiks izsniegti sākot ar 24.jūliju.
  Eksāmenu norises laiki vispārējās vidējās izglītības iestādēs kopumā tiek nodrošināti laikposmā no 2020. gada 2. jūnija līdz 3. jūlijam.

  Drošības pasākumi:

  Ņemot vērā ārkārtējo situāciju, valsts pārbaudījumu un konsultāciju norise (pirmseksāmenu klātienes konsultācijas) notiks, stingri ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības ministrijas ieteikumus.
  Eksāmena dalībniekiem būs jāievēro drošības nosacījumi:
 • mājas karantīna un izolācija, ja skolēns ieradies no ārvalstīm;
 • distancēšanās nosacījumi eksāmenu norises laikā;
 • higiēnas ievērošana (roku mazgāšana);
 • individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošana.

 • Tiek pārskatītas eksāmenu programmas:
 • eksāmenu ilgums līdz 3 astronomiskajām stundām;
 • samazināts uzdevumus daudzums, saglabājot eksāmenu grūtības pakāpi;
 • svešvalodās nebūs valodas lietojuma daļas;
 • eksāmeniem netiek paredzēti starpbrīži.