Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola

Skolas jaunumi

Mācamies attālināti

Kā mēs mācāmies attālināti 1.klasē!


Pēdējais zvans

2019./2020.mācību gada Pēdējais zvans!
Jā, šogad ir neparasts svinīgs pasākums 12.klases skolēniem - Pēdējais zvans!
Kāpēc neparasts? Jo notika attālināti!
Apsveicam mūsu skolēnus, vecākus un skolotājus!

Mājas lapa

2020/2021. mācību gadā skolai būs jauna mājas lapa

Skolas laureāti

LEPOJAMIES PAR SKOLAS AUDZĒKNĒM, KURAS PIEDALĪJĀS XX SARPTAUTISKAJĀ VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSĀ KRAKOVĀ UN SAŅĒMA ATZINUMU MARIJA OSMANE UN VIKTORIJA SKIBIŅSKA.
LEPOJAMIES PAR SKOLAS AUDZĒKNĒM, KURAS PIEDALĪJĀS XX SARPTAUTISKAJĀ LITERĀRAJĀ KONKURSĀ KRAKOVĀ UN SAŅĒMA BALVU DANIELA RADECKA UN ATZINUMU GABRIELA DZENE.
APSVEICAM!

Ārkārtas situācijas pagarinājums

Komunikācijas vadlīnijas par valdības stratēģiju nākamajam Covid-19 ierobežošanas posmam
 • Covid-19 izplatība Latvijā tiek mērķtiecīgi kontrolēta.
 • Valdības stratēģija nākamajam Covid-19 ierobežošanas posmam balstās uz stingru veselības drošības pasākumu ievērošanu arī turpmāk un pakāpenisku ierobežojumu samazinājumu.
 • Pandēmija pasaulē nav beigusies, arī Latvijas epidemiologi norāda, ka vīrusa izplatība joprojām sabiedrībā notiek, turklāt COVID-19 visbiežāk izplatās ģimenes locekļu, kolēģu un draugu vidū, tāpēc arī turpmāk 2 m distancēšanās un epidemiologu norādījumu ievērošana ikdienā ir obligāts priekšnoteikums ierobežojumu mazināšanai.
 • Ārkārtējā situācija Latvijā ir pagarināta līdz 9. jūnijam, vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu.
 • Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumu veiksmi nosaka cieša sabiedrības un valsts iestāžu sadarbība. Tādēļ arī turpmāk iedzīvotājiem tiek ieteikts stingri ievērot veselības drošības pasākumus- rūpīgu roku higiēnu, fizisko distancēšanos un pārdomātu rīcību, gan atrodoties publiskās vietās, gan sadzīvē.
 • Valdības lēmums ir pieņemts, balstoties uz valdībā apstiprinātajiem pamatprincipiem un kritērijiem, kas nosaka, kad iespējama Covid-19 krīzes laikā ieviesto pasākumu mazināšana.
 • Ierobežojumu atcelšanā tiek vērtēta:
  • Latvijas epidemioloģiskā situācija,
  • atbildīgo institūciju spēja atklāt infekciju un atrast kontaktpersonas;
  • veselības aprūpes iestāžu kapacitāte
  • situācija ārvalstīs.
  Kritēriji tiek mērīti četru nedēļu periodā un atceltie ierobežojumi var tikt mainīti gan ierobežojumu pastiprināšanas, gan samazināšanas virzienā atkarībā no kritēriju izpildes.
 • Kontaktpersonu apzināšanai no maija beigām tiek plānots izmantot Bluetooth tehnoloģijā balstītu lietotni “Apturi COVID-19”, ko pēc savas iniciatīvas un ar saviem resursiem šobrīd izstrādā vairāku aktīvu uzņēmumu sadarbības grupa (LMT, TechHub, MAK IT u.c).
 • Pamatojoties uz Baltijas valstu spēju efektīvi kontrolēt slimības izplatīšanos reģionā, no 15.maija tiek atvērtas savstarpējās Baltijas valstu robežas brīvai iedzīvotāju kustībai.
 • Par satiksmes jomu jauni lēmumi tiks pieņemti nākamajā nedēļā, iepriekš tos pārrunājot un koordinējot ar kaimiņvalstīm - Lietuvu un Igauniju.
 • No 12. maija tiks mazināti ierobežojumi izglītības, sporta, dažādu pasākumu organizēšanas un pulcēšanās un tūrisma jomās.

 • Izglītība un sports
  Izglītības jomā visu veidu mācību process joprojām notiks attālināti, tai skaitā pašlaik netiks organizētas bērnu nometnes. Ievērojot epidemioloģiskās drošības nosacījumus, pirmsskolas kopā ar pašvaldībām varēs lemt, kā šajā mācību gadā organizēt 5-6 gadus vecu bērnu apmācību – klātienē vai attālināti. Ievērojot noteiktos fiziskās distancēšanas un epidemioloģiskās drošības pasākumus, tiks atļautas klātienes konsultācijas, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem vai profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem. Lai gan 9. klašu skolēniem obligātie eksāmeni ir atcelti, arī viņiem konsultācijas klātienē būs atļautas. Par mācību procesa norisi militārajās izglītības iestādēs lēmumu pieņems aizsardzības ministrs, savukārt iekšlietu sistēmas izglītības iestādēs to pieņems iekšlietu ministrs. Klātienē varēs notikt arī organizēti bezkontakta sporta treniņi vai nodarbības, ievērojot šādus nosacījumus:
 • vienā treniņgrupā vienlaikus pulcējas ne vairāk kā 25 personas;
 • treniņa laiks iekštelpās – trīs stundas, ārtelpās laiks neierobežots;
 • nodarbību vada sertificēts treneris;
 • tiek ievērota savstarpēja divu metru distance;
 • fiziski nepārklājas dažādu treniņgrupu plūsmas;
 • treniņā neiesaistās bērni, kas jaunāki par septiņiem gadiem;
 • jāievēro sporta norises vietas pārvaldnieka un trenera norādījumi;
 • jāievēro citi fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi, kas tiks izstrādāti sadarbībā ar Veselības ministriju.

 • Pasākumi un pulcēšanās
  Ja iespējams nodrošināt savstarpējo divu metru distanci un pārējos epidemiologu noteiktos drošības noteikumus, tiks atļauta pulcēšanās iekštelpās un ārtelpās līdz 25 cilvēkiem organizētos publiskos un privātos pasākumos, kā arī sapulcēs, gājienos un piketos. Tāpat tiks atļauta organizēta reliģisko darbību veikšana. Arī privātos pasākumos mājās būs jāņem vērā dzīvokļa platība, lai nepārsniegtu cilvēku skaitu, kas atbilst epidemiologu norādījumiem. Pasākumos, kuros apmeklētājs piedalīsies, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī, netiks piemērots noteiktais cilvēku skaita ierobežojums.
  Pasākumu norises ilgums ārtelpās nebūs ierobežots, taču iekštelpās tas nedrīkstēs pārsniegt trīs stundas. Organizatoram būs jānodrošina arī ierobežojumu ievērošana un dezinfekcijas līdzekļu pieejamība. Kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks tiks pagarināts no plkst. 7.00 un līdz 24.00.
  Netiks atļauti publiskie un privātie sporta pasākumi, kas rīkoti saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumu.
  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs varēs apstiprināt pasākumus sociālās un fiziskās distancēšanās nodrošināšanai, kas jāievēro, organizējot sapulces, gājienus un piketus.
  Savukārt kultūras ministram būs tiesības reglamentēt kārtību, kādā kultūras institūciju darbībā ievērojami fiziskās distancēšanās un dezinficēšanas prasību ievērošana kultūras institūcijās, piemēram, bibliotēkās, muzejos u. c. vietās.
  Atgādinām, ka, neievērojot divu metru distanci, vienlaicīgi pulcēties publiskās iekštelpās un ārtelpās joprojām var ne vairāk kā divas personas vai arī personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā vai arī personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus.
  Tirdzniecības centri
  Turpmāk brīvdienās un svētku dienās tirdzniecības centros strādās visi veikali. Ir atcelts ierobežojums, ka tirdzniecības centros darbojas tikai pārtikas veikali, preses tirdzniecības vietas, aptiekas, vakcinācijas kabineti, optikas veikali, dzīvnieku barības veikali, ķīmiskās tīrītavas, higiēnas un saimniecības preču veikali, kā arī būvniecības un dārzkopības preču veikali.
  Tūrisms
  Pēc 12. maija tiek atļauts organizēt tūrisma pakalpojumus ceļošanai tikai Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. 14 dienas pašizolācija dzīvesvietā neattieksies un Latvijas valstspiederīgajiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kā arī ārzemniekiem, kuri pēdējo 14 dienu laikā nav apmeklējuši valstis, kas nav Latvija, Lietuva vai Igaunija.
  Transports
  Satiksmes ministrijai būs jāsagatavo satiksmes ministra apstiprināti pasākumi, lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu sabiedriskā transporta izmantošanu, tai skaitā paredzot pienākumu sabiedriskajā transportā valkāt mutes un deguna aizsegu.

  Eiropas eksāmens

  7., 8., 9. maijā www.esmaja.lv ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts piedalīties tiešsaistes testā Eiropas eksāmens. Eiropas eksāmena mērķis ir rosināt zinātkāri un pilnveidot zināšanas par mums, Latviju, Eiropas Savienību, kā arī sekmēt piederību demokrātiskai Eiropai, atzīmējot Eiropas dienu. Kā uzsver Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja p.i. Andris Kužnieks: “Eiropas diena, ko Eiropas Savienības dalībvalstis svin 9. maijā, ik gadu aicina atzīmēt un novērtēt eiropeisku dzīvesveidu, demokrātiju, brīvības un vērtības. Šis pavasaris ir pilns izaicinājumu, kas liek mums mācīties daudz jauna, apgūt vairāk digitālo prasmju un tehnoloģiju, sadarboties attālināti, taču tai pat laikā – neaizmirst par solidaritāti, iecietību un savstarpēja atbalsta sniegšanu – gan tepat ciematos, pilsētās, gan starp valstīm Eiropā un visā pasaulē. Šogad 9. maijā svinēsim Eiropas vienotību dažādībā digitāli, tāpēc aicinu visus – lielus un mazus – izmantot iespēju piedalīties Eiropas eksāmenā, pārbaudīt un iegūt jaunas zināšanas šajā aizraujošajā testā.” Svarīgākais par Eiropas eksāmenu:
 • Laikā no 7.maija 8.00 līdz 9.maija 21.00 atver mājas lapu www.esmaja.lv;
 • Izvēlies sev piemēroto vecuma grupu (5.-6.klase, 7.-9.klase, vidusskola) vai jautājumu grūtības pakāpi (pieaugušajiem jautājumi dalīti trīs grūtības pakāpēs);
 • Atbildi uz 20 interesantiem jautājumiem – daļu jautājumu šogad ir veidojuši skolēni;
 • Dalies ar ziņu, ka esi nokārtojis Eiropas eksāmenu sociālajos tīklos, un piedalies kino biļešu izlozē;
 • Saņem e-pastā Apliecinājumu par dalību un uzzini iegūto punktu skaitu;
 • Labākajiem balvas! Šogad balvas saņems ne tikai individuālie uzvarētaji, bet arī aktīvākā klase, skola un augstskola.
 • Sīkāk par Eiropas eksāmenu www.esmaja.lv sadaļā Projekti.
  Piedalies un apliecini savu zinātkāri, zināšanas un izpratni par sevi Eiropā!
  Eiropas eksāmenu organizē Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar biedrību Eiropas Kustība Latvijā.
  Informācija par citiem Eiropas dienas projektiem un pasākumiem tiešsaistē www.esmaja.lv
  Sīkāka informācija Liene Valdmane, biedrība Eiropas Kustība Latvijā, liene.valdmane@gmail.com, 22144144
  Eiropas eksāmena laikā nepieciešamības gadījumā zvanīt Baiba Vārna 26334625 (projekta koordinatore)

  Valsts eksāmeni

 • Valsts eksāmeni 9.klasei
 • Valsts eksāmeni 12.klasei

 • Grāmatas atvēršanas svētki

  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments pateicas Jūsu skolai par līdzdalību grāmatas “Skolas gaitu tautasdziesmas” tapšanā un aicina iesaistītos skolēnus, skolotājus un visus interesentus uz grāmatas atvēršanas svētkiem 2020. gada 30. aprīlī vietnē ej.uz/skolasgaitutautasdziesmas
  Pulcēšanās tiešraides platformā no plkst. 15.40, pasākuma sākums plkst. 16.00.
  Interaktīvās tikšanās laikā kopīgi ielūkosimies Rīgas skolēnu mūsdienu dzejas darbu krājumā, kas vēsta par ikdienas gaitām skolā, par skolotājiem, draugiem un piedzīvojumiem, kā arī uzzināsim plašāk par grāmatas tapšanu.
  Pasākumā ar muzikāliem priekšnesumiem uzstāsies Katrīna Dimanta.
  Grāmatā iekļauti šādu Jūsu skolas skolēnu darbi:
 • Kristīnes Ļipatovas (8.klase)
 • Mareka Kondratjuka (9.klase)
 • Jevgenija Harahņina (10.klase)
 • Alīnas Sivko (11.klase)

 • Jaunākā informācija pār mācību procesa norisi

  Jaunāko informāciju par macību procesa norisi var saņemt : Valsts izglītības satura centrā

  TV kanāls ‘’Tava klase’’

  Lai sniegtu lielāku atbalstu attālināto mācību pieejamībā, kvalitatīva satura apgūšanā un vecāku atbalstīšanā īpaši sākumskolas posmā, pēc Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīvas izveidots jauns izglītojošs TV kanāls ‘’Tava klase’’. No 6.aprīļa divos virszemes TV kanālos – “ReTV’’ un ‘’Sportacentrs.com TV’’ - tiks pārraidītas mācību stundas 1.-6.klašu skolēniem, bet no 14. aprīļa – arī 9. un 12. klašu skolēniem.
  No piektdienas, 3. aprīļa, vietnē www.tavaklase.lv būs pieejams stundu saraksts, bet no 6. aprīļa – arī stundu ieraksti.
  Ņemot vērā ekspertu ieteikumus, akcentējam, ka attālinātais mācību process bez tiešsaistes nodarbībām, vēl precīzāk – bez klātbūtnes efekta, ir apgrūtinošs tieši jaunākā vecumposma skolēniem, tāpēc vēršam uzmanību, ka, sākot ar 9. aprīli, vietnē www.tavaklase.lv būs pieejama ne tikai programma (mācību priekšmetu saraksts), bet arī sasniedzamais rezultāts un ieteicamā atgriezeniskā saite.
  Mācību programmas veidos 20 minūšu gari audiovizuāli materiāli, kuros pedagogi, savas jomas entuziasti no dažādām Latvijas pilsētām, mācību priekšmetus pasniegs interesantā un skolēnus uzrunājošā veidā. Mācību saturs tiek veidots tā, lai mazo klašu skolēni pēc katra priekšmeta var paspēt izpildīt kādu uzdevumu un pārorientēties uz nākamo mācību priekšmetu.

  Atbalsta, motivē, izglīto

  Mācību process

  Sākot ar 23.martu līdz 14.aprīlim notiks mācību process - visi mācāmies attālināti.
  Mēs visi to mācāmies darīt, sadarbojoties viens ar otru, jo katram tas ir darbs jaunos apstākļos.
  Sekojām informācijai Mykoob žurnālā un skolas mājas lapā.

  Profilakse

  SPKC sagatavotie informatīvie VIDEO (LV) par COVID-19
  Krievu valodā : VIDEO (RU)

  Informācija vecākiem

  Pamatojoties uz 2020. gada 14. martā MK noteikumiem rīkojumu Nr. 105 Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" un ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, sniedz šādu informāciju skolas izglītojamiem un viņa vecākiem vai likumiskiem pārstāvjiem rīcībai attālināti.
  No 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim Skola tiks aicinās apmeklētājus sev interesējošos jautājumus risināt attālināti, izmantojot pieejamos e-pakalpojumus, nosūtot visus jautājumus uz Skolas e-pastu: ikpvs@riga.lv vai elektroniskā žurnāla Mykoob pastu, vai sazinoties pa skolas tālruni: 67 546 740.
  **************************************************************
  Konkurss “Mana poļu skola Minecraft” / „Moja polska szkoła w Minecraft”
  Ir sācies konkurss “Mana poļu skola Minecraft”, kurā dalību var ņemt Latvijā esošo poļu skolu un mācību centru skolēni.
  Konkurss norisināsies no 2020. gada 9. marta līdz 2020. gada 24. aprīlim.
  Konkursa uzdevums ir Minecraft vidē izveidot arhitektonisku projektu, kas atspoguļo Latvijā esošās poļu skolas vai mācību centra ēku un telpu izvietojumu.
  Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu radošo pašizpausmi, veidojot arhitektoniskus projektus, izmantojot Minecraft vidi, kā arī popularizēt Latvijā esošās poļu skolas un mācību centrus. Dalība konkursā ir brīvprātīga un bez maksas.
  Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2020. gada 30. aprīlī vietnē www.silesia.lv
  Konkursa laureāti saņems informāciju e-pastā. Balvas tiks izsūtītas uz mācību iestādes pasta adresi, ar mērķi nodot tās laureātiem.
  Papildus informācija: https://www.silesia.lv/lv/2020/03/konkurss-mana-polu-skola-minecraft/
  Projekts tiek līdzfinansēts no Polijas Republikas vēstniecības Rīgā poļu kopienas fonda līdzekļiem.
  Polijas – Latvijas attiecību atbalsta biedrības „Silesia” priekšsēdētājs
  Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Relacji Polsko-Łotewskich „Silesia”
  Konkursa reglaments
  ***************************
  Dzień dobry, pragnę poinformować o rozpoczynającym się dzisiaj konkursie pt. „Moja polska szkoła w Minecraft”, który skierowany jest do uczniów polskich szkół i placówek oświatowych znajdujących się na Łotwie.
  Konkurs odbędzie się w terminie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 24 kwietnia 2020 roku.
  Zadaniem konkursu jest stworzenie projektu architektonicznego przy wykorzystaniu gry Minecraft odwzorowującego budynek i pomieszczenia polskiej szkoły lub placówki oświatowej znajdującej sie na Łotwie. Celem konkursu jest aktywizacja uczniów do kreatywnego korzystania z gry Minecraft w celu realizacji autorskich projektów architektonicznych, a także propagowanie wiedzy na temat polskich szkół i placówek oświatowych znajdujących się na Łotwie. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 30.04.2020 roku na stronie internetowej www.silesia.lv.
  Laureaci nagród otrzymają wiadomość e-mail. Nagrody zostaną wysłane na adres szkoły lub placówki oświatowej w celu wręczenia ich laureatom.
  Więcej informacji: https://www.silesia.lv/pl/2020/03/konkurs-moja-polska-szkola-w-minecraft/
  Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ambasady RP w Rydze.
  Regulamin konkursu


  Veselības ministrijas ieteikumi koronavīrusa Covid – 19 izplatības ierobežošanai
  24.februārī, Valsts operatīvā medicīniskā komisija lēma paplašināt koronavīrusa izraisītās slimības Covid – 19 ierobežojošos pasākumus, nosakot papildu valstis un teritorijas, no kurām atgriežoties, ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi.
  No 24.februāra par koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām, uz kurām attiecināti īpaši pasākumi tiek noteiktas Ķīna, Dienvidkoreja, Irāna, Itālijas Lombardijas un Veneto apgabali. Iedzīvotājiem, kuri šobrīd plāno doties uz koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām, uz kurām tiek attiecināti īpaši pasākumi, speciālisti iesaka izvērtēt ceļojuma nepieciešamību un ceļojuma laikā ievērot vispārējos profilakses pasākumus, kā arī sekot līdzi vietējo varas iestāžu norādījumiem. Iedzīvotājiem (ceļotājiem), kuri atgriežas no šīm vietām, jānovēro sava veselība turpmākās 14 dienas (ja nav zemāk minēto simptomu var turpināt strādāt). Parādoties saslimšanas simptomiem - paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana u.c.:
 • jāierobežo kontaktus ar ģimenes locekļiem un citām personām,
 • nekavējoties jāzvana 113 (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests),
 • jāinformē ārstniecības personas par simptomiem un ceļojumu uz koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām.
 • Speciālisti iesaka, ja bērns pēdējo 14 dienu laikā bijis ceļojumā kādā no koronavīrusa izraisītās slimības Covid – 19 skartajām valstīm vai teritorijām:
 • bērnam neapmeklēt izglītības iestādi,
 • vecākiem sazināties ar ģimenes ārstu un sadarbībā ar ģimenes ārstu novērot bērna veselību 14 dienas pēc ceļojuma,
 • ja minētajā laika periodā pēc 14 dienām akūtas augšējo elpceļu infekcijas slimības simptomi bērnam nav parādījušies, viņš var apmeklēt izglītības iestādi ar ģimenes ārsta izziņu,
 • ja bērnam simptomi parādās, nekavējoties jāzvana 113 un jāinformē ārstniecības personu par simptomiem un ceļojumu.
 • Līdz šim Latvijā nav apstiprināts neviens saslimšanas gadījums ar koronavīrusa izraisīto slimību Covid – 19, bet situācija pasaulē un arī Eiropā ir mainīga, tādēļ aicinām aktuālajai informācijai sekot līdzi SPKC mājas lapā: www.spkc.gov.lv

  Ilze Kondratjuka
  E-pasts: ilze.kondratjuka@riga.lv
  Tālrunis: +371 67105973; +371 29423554
  Projekta nodarbība
  Pagāja vēl divas ļoti vērtīgas, interesantas nodarbības par efektīvas stundas plānošanu un pilnvērtīgas mācību stundu fāzēm projekta „Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā” ietvaros.
  Nodarbības novadīja Mārupes ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā Andžela Sokolova.
  Sēru vēsts
  Ar nožēlu ziņojam, ka 12. februārī pēc ilgas slimošanas nomira mūsu skolas ilggadējā darbiniece Pani Vija Murāne
  Wieczny odpoczynek racz jej dač Panie
  Projekta nodarbība
  2020.g. 14.janvārī skolā notikusi otrā nodarbība projekta „Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā” ietvaros.
  Pasākuma mērķis: efektīvas atgriezeniskas saites saņemšanas metodēm.
  Nodarbību skolotājiem vadīja Vanda Jeļinska-Platace un radīja vienu matemātikas stundu 9.klasē, tad bija stundas izvērtējums un lekcija ar prezentāciju