Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola

Skolas jaunumi

Projekta nodarbība
Pagāja vēl divas ļoti vērtīgas, interesantas nodarbības par efektīvas stundas plānošanu un pilnvērtīgas mācību stundu fāzēm projekta „Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā” ietvaros.
Nodarbības novadīja Mārupes ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā Andžela Sokolova.
Sēru vēsts
Ar nožēlu ziņojam, ka 12. februārī pēc ilgas slimošanas nomira mūsu skolas ilggadējā darbiniece Pani Vija Murāne
Wieczny odpoczynek racz jej dač Panie
Projekta nodarbība
2020.g. 14.janvārī skolā notikusi otrā nodarbība projekta „Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā” ietvaros.
Pasākuma mērķis: efektīvas atgriezeniskas saites saņemšanas metodēm.
Nodarbību skolotājiem vadīja Vanda Jeļinska-Platace un radīja vienu matemātikas stundu 9.klasē, tad bija stundas izvērtējums un lekcija ar prezentāciju