Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola

Skolas jaunumi

Mācību process

Sākot ar 23.martu līdz 14.aprīlim notiks mācību process - visi mācāmies attālināti.
Mēs visi to mācāmies darīt, sadarbojoties viens ar otru, jo katram tas ir darbs jaunos apstākļos.
Sekojām informācijai Mykoob žurnālā un skolas mājas lapā.

Profilakse

SPKC sagatavotie informatīvie VIDEO (LV) par COVID-19
Krievu valodā : VIDEO (RU)

Informācija vecākiem

Pamatojoties uz 2020. gada 14. martā MK noteikumiem rīkojumu Nr. 105 Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" un ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, sniedz šādu informāciju skolas izglītojamiem un viņa vecākiem vai likumiskiem pārstāvjiem rīcībai attālināti.
No 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim Skola tiks aicinās apmeklētājus sev interesējošos jautājumus risināt attālināti, izmantojot pieejamos e-pakalpojumus, nosūtot visus jautājumus uz Skolas e-pastu: ikpvs@riga.lv vai elektroniskā žurnāla Mykoob pastu, vai sazinoties pa skolas tālruni: 67 546 740.
**************************************************************
Konkurss “Mana poļu skola Minecraft” / „Moja polska szkoła w Minecraft”
Ir sācies konkurss “Mana poļu skola Minecraft”, kurā dalību var ņemt Latvijā esošo poļu skolu un mācību centru skolēni.
Konkurss norisināsies no 2020. gada 9. marta līdz 2020. gada 24. aprīlim.
Konkursa uzdevums ir Minecraft vidē izveidot arhitektonisku projektu, kas atspoguļo Latvijā esošās poļu skolas vai mācību centra ēku un telpu izvietojumu.
Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu radošo pašizpausmi, veidojot arhitektoniskus projektus, izmantojot Minecraft vidi, kā arī popularizēt Latvijā esošās poļu skolas un mācību centrus. Dalība konkursā ir brīvprātīga un bez maksas.
Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2020. gada 30. aprīlī vietnē www.silesia.lv
Konkursa laureāti saņems informāciju e-pastā. Balvas tiks izsūtītas uz mācību iestādes pasta adresi, ar mērķi nodot tās laureātiem.
Papildus informācija: https://www.silesia.lv/lv/2020/03/konkurss-mana-polu-skola-minecraft/
Projekts tiek līdzfinansēts no Polijas Republikas vēstniecības Rīgā poļu kopienas fonda līdzekļiem.
Polijas – Latvijas attiecību atbalsta biedrības „Silesia” priekšsēdētājs
Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Relacji Polsko-Łotewskich „Silesia”
Konkursa reglaments
***************************
Dzień dobry, pragnę poinformować o rozpoczynającym się dzisiaj konkursie pt. „Moja polska szkoła w Minecraft”, który skierowany jest do uczniów polskich szkół i placówek oświatowych znajdujących się na Łotwie.
Konkurs odbędzie się w terminie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 24 kwietnia 2020 roku.
Zadaniem konkursu jest stworzenie projektu architektonicznego przy wykorzystaniu gry Minecraft odwzorowującego budynek i pomieszczenia polskiej szkoły lub placówki oświatowej znajdującej sie na Łotwie. Celem konkursu jest aktywizacja uczniów do kreatywnego korzystania z gry Minecraft w celu realizacji autorskich projektów architektonicznych, a także propagowanie wiedzy na temat polskich szkół i placówek oświatowych znajdujących się na Łotwie. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 30.04.2020 roku na stronie internetowej www.silesia.lv.
Laureaci nagród otrzymają wiadomość e-mail. Nagrody zostaną wysłane na adres szkoły lub placówki oświatowej w celu wręczenia ich laureatom.
Więcej informacji: https://www.silesia.lv/pl/2020/03/konkurs-moja-polska-szkola-w-minecraft/
Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ambasady RP w Rydze.
Regulamin konkursu


Veselības ministrijas ieteikumi koronavīrusa Covid – 19 izplatības ierobežošanai
24.februārī, Valsts operatīvā medicīniskā komisija lēma paplašināt koronavīrusa izraisītās slimības Covid – 19 ierobežojošos pasākumus, nosakot papildu valstis un teritorijas, no kurām atgriežoties, ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi.
No 24.februāra par koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām, uz kurām attiecināti īpaši pasākumi tiek noteiktas Ķīna, Dienvidkoreja, Irāna, Itālijas Lombardijas un Veneto apgabali. Iedzīvotājiem, kuri šobrīd plāno doties uz koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām, uz kurām tiek attiecināti īpaši pasākumi, speciālisti iesaka izvērtēt ceļojuma nepieciešamību un ceļojuma laikā ievērot vispārējos profilakses pasākumus, kā arī sekot līdzi vietējo varas iestāžu norādījumiem. Iedzīvotājiem (ceļotājiem), kuri atgriežas no šīm vietām, jānovēro sava veselība turpmākās 14 dienas (ja nav zemāk minēto simptomu var turpināt strādāt). Parādoties saslimšanas simptomiem - paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana u.c.:
 • jāierobežo kontaktus ar ģimenes locekļiem un citām personām,
 • nekavējoties jāzvana 113 (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests),
 • jāinformē ārstniecības personas par simptomiem un ceļojumu uz koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām.
 • Speciālisti iesaka, ja bērns pēdējo 14 dienu laikā bijis ceļojumā kādā no koronavīrusa izraisītās slimības Covid – 19 skartajām valstīm vai teritorijām:
 • bērnam neapmeklēt izglītības iestādi,
 • vecākiem sazināties ar ģimenes ārstu un sadarbībā ar ģimenes ārstu novērot bērna veselību 14 dienas pēc ceļojuma,
 • ja minētajā laika periodā pēc 14 dienām akūtas augšējo elpceļu infekcijas slimības simptomi bērnam nav parādījušies, viņš var apmeklēt izglītības iestādi ar ģimenes ārsta izziņu,
 • ja bērnam simptomi parādās, nekavējoties jāzvana 113 un jāinformē ārstniecības personu par simptomiem un ceļojumu.
 • Līdz šim Latvijā nav apstiprināts neviens saslimšanas gadījums ar koronavīrusa izraisīto slimību Covid – 19, bet situācija pasaulē un arī Eiropā ir mainīga, tādēļ aicinām aktuālajai informācijai sekot līdzi SPKC mājas lapā: www.spkc.gov.lv

  Ilze Kondratjuka
  E-pasts: ilze.kondratjuka@riga.lv
  Tālrunis: +371 67105973; +371 29423554
  Projekta nodarbība
  Pagāja vēl divas ļoti vērtīgas, interesantas nodarbības par efektīvas stundas plānošanu un pilnvērtīgas mācību stundu fāzēm projekta „Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā” ietvaros.
  Nodarbības novadīja Mārupes ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā Andžela Sokolova.
  Sēru vēsts
  Ar nožēlu ziņojam, ka 12. februārī pēc ilgas slimošanas nomira mūsu skolas ilggadējā darbiniece Pani Vija Murāne
  Wieczny odpoczynek racz jej dač Panie
  Projekta nodarbība
  2020.g. 14.janvārī skolā notikusi otrā nodarbība projekta „Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā” ietvaros.
  Pasākuma mērķis: efektīvas atgriezeniskas saites saņemšanas metodēm.
  Nodarbību skolotājiem vadīja Vanda Jeļinska-Platace un radīja vienu matemātikas stundu 9.klasē, tad bija stundas izvērtējums un lekcija ar prezentāciju