Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola2018/2019. mācību gadā skolas padomi vada Natālija Kovaļova  • Izraksts no pēdējā skolas padomes protokola