Sākums
Mācības
Vecākiem
Galerija
Kontakti

DIENAS REŽĪMS

Bērnu sagaidīšana, spēles un rotaļas. Darbošanās mācību centros. Rīta rosme.7.00 - 8.30
Gatavošanās brokastīm, brokastis.8.30 – 9.00
Individuālais grāmatu laiks.9.00 - 9.15
Satikšanas aplis. Darbošanās mācību centros individuāli, pāros, grupās. Mācību uzdevumi, individuālā darbība.Mūzikas un sporta nodarbības, kustību nodarbības. Pastaiga, vērojumi, zināšanu un prasmju nostiprināšana. Pedagoģiskie vērojumi. Kopīga domāšana, refleksija, plānošana.9.15 - 12.00
Gatavošanās pusdienām, pusdienas. Informācija par dienas ritu, gaidāmajiem notikumiem pēcpusdienā.Gatavošanās atpūtai. Grāmatu laiks - kopīga pasaka vai stāsts.12.00 - 13.00
Celšanās, bērnu patstāvīga darbība. 13.00 - 15.00
Gatavošanās launagam, launags. Higiēnas pasākumi. 15.00 - 15.30
Mākslas modarbības, grāmatu laiks, individuālais darbs ar skolotāju, mācību uzdevumi. Lomu spēles un dramatizācijas rotaļas. Mūzikas un sporta nodarbības, kustību nodarbības. Pastaiga, dabas vērojumi.15.30 - 15.55