Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolaPROGRAMMA “LATVIJAS SKOLAS SOMA”

  • Darbības atskaite par 2019./2020.m.g. 1.semestri
  • Finanšu atskaite par 2019./2020.m.g. 1.semestri
  • Saturiskais pārskats par 2019./2020.m.g. 1.semestri
  • Pasākumu plāns 2019./2020.m.g. 2.semestrim
  • Iniciatīvas plāns 2019./2020.m.g. 2.semestrim