Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola

Informācija!
Cienījamie vecāki!
Mūsu pirmsskolā ir brīvas vietas 3 un 4 gadīgo bērnu grupās!
Esiet mīļie gaidīti!

Visas aktuālās ziņas ir publicētas mūsu sociālos tīklos Facebook un Instagramā Skolas Skolēnu Pašpārvaldes profilā.

Pateicoties tam, ka Latvija atguva valstisko neatkarību, 1991.gadā, pēc 42 gadu darbības pārtraukuma, no jauna tika atvērta Rīgas Poļu vidusskola, kā apliecinājums poļu un latviešu tautu nostājai par Latvijas Neatkarību. Ņemot vērā Itas Marijas Kozakēvičas lielo ieguldījumu Latvijas Neatkarības atjaunošanā, Nacionālo Kultūras biedrību asociācijas izveidošanā un darbībā, Centra rajona Tautas deputātu padomes izpildkomiteja nolēma: piešķirt Itas Kozakēvičas vārdu Rīgas Poļu vidusskolai.

Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola ir akreditēta mācību iestāde. Savā darbā skola balstās uz Latvijas Republikas Vispārējās Izglītības likumiem, skolas izglītības programmām un skolas nolikumu, ka arī Polijas Republikas valdības un Latvijas Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūrā un izglītībā. Izglītības programmas sastādītas, izzinot audzēkņu vēlmes, nosakot audzēkņu perspektīvās darbības, iespējas, vecāku intereses, pedagogu reālās iespējas.

Par godu Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolas 30 gadu jubilejai tika izveidota filma “Bijām! Esam! Būsim!”.
Filmas 1.daļā redzēsi, ko par mūsu skolu stāsta absolventi un kā uztver skolu esošie skolēni.

Aicinām noskatīties!

Skolas sastāvā ietilpst pirmsskola, pamatskola un vidusskola. Poļu skola palīdz visiem Rīgā un tās apkārtnē dzīvojošiem poļiem iekļauties zaudētās identitātes un kultūras atjaunošanas un izkopšanas darbā, kā arī integrēties latviskajā vidē. Skola sadarbojas ar skolām un augstskolām Polijas Republikā, Latvijas Republikā, ar dažādām Poļu sabiedriskajām organizācijām un fondiem.

Skola ir ieguvusi sabiedrības uzticību, kā arī Latvijas Republikas valsts iestāžu atzinību.

Katru gadu skola 1.klasē uzsāk mācības ap 30 jaunu skolēnu, pirmsskolā darbojas četras grupas. Skolā ir plaši izvērsta ārpusklases darbība: mācību, ārpusklases pasākumi, skolas tradīcijas, iesaistīšanās starptautiskos projektos. Skola lepojas ar skolēnu sasniegtajiem rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs, dažādos konkursos un ar sasniegumiem mākslinieciskā jaunradē.

Filmas 2.daļa stāsta par skolas vēsturi, interesantiem faktiem un vēl daudz ko citu… Aicinām noskatīties!

Filma tapa Polijas Republikas vēstniecības finansētā projekta “30 gadi kopš atjaunota Poļu skola Rīgā” ietvaros un pateicoties radošajai komandai.