Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola


Stundu saraksta izmaiņas

Skolotāju konsultāciju saraksts .................................................. Pagarinātās dienas grupu grafiks