Dienas gaita

Dienas gaitas aktivitātes  Laiks*
Bērnu sagaidīšana ārā vai telpās. Darbošanās mācību centros individuāli, pāros, grupās. Rotaļas, spēles. Rīta rosme. Lūdzam izmantot savai grupai paredzēto ieeju un laicīgi nākt uz pirmsskolu!7.00 – 8.20
Gatavošanās brokastīm.  Brokastis (katrai grupai savā laikā). Sadzīves iemaņu veidošana, Pieklājības noteikumu ievērošana. Galda klāšana. Galda novākšana. Higiēnas pasākumi.8.20-9.00
Satikšanās aplis (kopīga dziesma, dienas uzsākšana, emocijas, dejas un rotaļas atbilstoši tematam, dabas un sadzīves norisēm. Saskarsmes kultūras veidošana). Nodarbības (telpas un ārā). Darbošanās mācību centros grupas telpā individuāli, pāros, grupās. Pastaiga (katrai grupai savā laikā) Kustību nodarbības, mācību uzdevumi, individuālā darbība, dabas vērojumi bērnu rotaļu laukumā.9.00-12.00  
Gatavošanās pusdienām. Pusdienas (katrai grupai savā laikā). Higiēnas pasākumi, zobu tīrīšana.12.00- 13.00
Gatavošanās atpūtai, grāmatu laiks – kopīga pasaka/stāsts. Dienas atpūta.13.00-15.00
Bērnu patstāvīga darbība skolotāja klātbūtnē. 15.00-15.20
Gatavošanās launagam. Launags (katrai grupai savā laikā).Higiēnas pasākumi.15.20-15.50
Nodarbības (telpas un ārā). Darbošanās mācību centros grupas telpā individuāli, pāros, grupās. Mākslas nodarbības. Lomu spēles un dramatizācijas rotaļas.Individuālā darbība. Individuāls darbs ar skolotāju.15.50-17.00
Interešu izglītības nodarbības. Individuālas un mazu grupu rotaļas,  individuāls darbs ar skolotāju. Došanās mājās.17.00-19.00

*Katrai grupai var nedaudz atšķirties