Skolas padome

2022./2023. mācību gadā skolas padomi vada Jana Dudara.