Pirmsskola

 

Mīļie vecāki, paldies, ka interesējaties par mūsu pirmsskolu!

Mūsu pirmsskola ir pašvaldības izglītības iestāde, kuras darbības mērķis ir attīstīt patstāvīgu, zinātkāru, atvērtu jaunajam, radošu un dzīvespriecīgu personību ar veselīgu pašapziņu, kura dzīvo veselīgi un aktīvi. Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības mērķu un uzdevumu sasniegšanu, obligātā satura īstenošanu, saskaņā ar valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, vienlaicīgi iepazīstinot bērnus ar poļu valodu un kultūru. Galvenā mācību organizācijas forma ir bērna brīva un organizēta rotaļu darbība visas dienas garumā.

Mācību process notiek valsts valodā, poļu valodu bērniem palīdz apgūt skolotājas no Polijas, kā arī mūsu vietējās poļu valodā runājošās skolotājas. Mūsu iestāde sniedz Jūsu bērnam iespēju vienlaikus mācīties latviešu un poļu valodu, sagatavoties mācībām Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolā, kā arī būt gataviem iekļauties multikulturālā sabiedrībā, dzīvot multilingvālā vidē.

Mēs nodrošinām mācību procesam labvēlīgu vidi, radām iespēju katram bērnam attīstīties atbilstoši viņa dotumiem un spējām. Pirmsskolas skolotājas organizē rotaļnodarbības, tematiskus pasākumus, jautros brīžus, konkursus, sporta izpriecas, braucam un ejam ekskursijās, apmeklējam muzejus. Rotaļnodarbībās cita starpā tiek mācīta latviešu un poļu valoda, mūzikas un ritmikas skolotājas dažādo mācību procesu, bet sporta skolotāja vadībā bērni rod kustību prieku. Pirmsskola ir bagāta ar savām tradīcijām, svinam gan latviešu, gan poļu svētkus, kā arī iesaistām bērnus skolas ārpus stundu pasākumos un skolas ikdienā, tādējādi panākot  bērnu vieglāku adaptāciju, pārejot mācīties uz 1. klasi.

Skola nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 3 līdz 7 gadiem. Pirmsskolas grupiņu darba laiks ir no plkst. 7.00 līdz plkst. 19.00, (pirmssvētku dienās līdz 18.00) izņemot brīvdienas un valsts svētku dienas.

Pirmsskola ir iekārtota pielāgotās skolas telpās ar dažādiem mācību materiāliem, bērnu vecumam atbilstošām koka mēbelēm, daudzkrāsainām rotaļlietām un attīstošām spēlēm. Mūsu skolā ir arī vingrošanas un sporta zāle ar plašu inventāra klāstu. Bērni tās izmanto sporta un ritmikas nodarbībās un sporta svētkos. Skolā ir arī gaiša, plaša aktu zāle, kurā bērni iepriecina savus tuviniekus svētkos. Ēdienreizes bērni bauda plašajā ēdamzālē, par ko rūpējas ēdināšanas firmas kolektīvs, kurš gatavo 3 reizes dienā uz vietas.

Skolas lielajā teritorijā ir iekārtots rotaļu laukums un puķu dobes. Pastaigas laikā bērniem ir iespēja vērot putnu dzīvi, dažādus kokus un ziedus, kā arī ir pieejamas dažādas āra rotaļlietas – skrejriteņi, mašīnas, ratiņi un smilšu kastes mantiņas.

Pilnvērtīgu pirmsskolas izglītības programmas apguvi nodrošina prasmīgas pirmsskolas skolotājas kopā ar skolotāju palīdzēm, poļu un latviešu valodas skolotājas, mūzikas, ritmikas un sporta skolotājas,  atbalsta komanda – medmāsa, skolas psihologs, skolas sociālais pedagogs un logopēds, kā arī pirmsskolas struktūrvienības vadītāja. Visi iestādes darbinieki rūpējas, lai Jūsu bērni justos pie mums labi.

Visi iestādes darbinieki rūpējas, lai Jūsu bērni justos pie mums labi.bet atcerieties, ka ģimene ir atbildīga par sava bērna veselību, labsajūtu, izglītību un audzināšanu. Ģimene ir tā, kas sagatavo bērnu dzīvei un mēs palīdzam to realizēt.

Mīļie vecāki, paldies, ka uzticat mums savus bērnus!