Pirmsskola

Pirmsskolas izglītības mērķis ir zinātkāri un dzīvespriecīgi bērni, kuri dzīvo veselīgi un aktīvi, mācās, ieinteresēti darbojoties, ar aizrautību un prieku, līdzdarbojas, radoši izpaužas, gūst pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un to savstarpējo mijiedarbību. Skolā nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi četrāsgrupiņās bērniem no 3 līdz 7 gadiem.

Pirmsskolas grupiņu darba laiks ir no plkst. 7.00 līdz plkst. 19.00. Galvenā mācību organizācijas forma ir bērna brīva un organizēta rotaļu darbība visas dienas garumā, saskaņā ar bērna vajadzībām, interesēm un izglītības iestādes iekšējo kārtību. Mācības notiek valsts valodā, taču poļu valodu bērniem palīdz apgūt viesskolotāji no Polijas, kā arī mūsu skolotājas poļu valodā runājošās.

Pirmsskolas skolatāji organizē dažādus tematiskus pasākumus, jautros brīžus, konkursus, sporta izpriecas, braucam un ejam ekskursijās, apmeklējam muzejus, sadarbojamies. Pirmsskolas grupiņas aktīvi iesaistās skolas ārpus stundu pasākumos un skolas ikdienā, nodrošinot bērniem vieglāku adaptāciju, pārejot mācīties uz 1. klasi. Nodrošinām mācību procesam labvēlīgu vidi, radām iespēju katram bērnam attīstīties atbilstoši viņa dotumiem un spējām.

PII ir iekārtotas četras telpas ar dažādiem mācību materiāliem, bērnu vecumiematbilstošām koka mēbelēm, daudzkrāsainām rotaļlietām un attīstošām spēlēm. Mūsuskolā ir arī vingrošanas un sporta zāle ar inventāru plašā klāstā. Bērni tās izmanto sporta un ritmikas nodarbībām un sporta svētkiem. Skolā ir arī plaša svinību zāle, kurā bērni iepriecina savus vecākus svētkos. Mūzikas klasē bērni mācās dziedāt, dejot. Uz vietas pagatavotas ēdienreizes bērni bauda plašajā ēdamzālē, par ko rūpējasēdināšanas firmas kolektīvs.

Skolas lielajā teritorijā ir iekārtots rotaļu laukums un puķudobes. Pastaigas laikā bērniem ir iespēja vērot putnu dzīvi, dažādus kokus un ziedus,kā arī ir pieejamas dažādas āra rotaļlietas – skrejriteņi, mašīnas, ratiņi un smilšu kastes mantiņas.

Pilnvērtīgo pirmsskolas izglītības programmas apguvi nodrošina struktūrvienības vadītāja, astoņas pirmsskolas skolotājas, kas strādā grupās, pieci skolotāju palīgi, poļu valodas skolotāja, mūzikas skolotāja un ritmikas skolotāja, kā arī atbalsta komanda –medmāsa, skolas psihologs, sociologs un logopēds