Darba virzieni

Vīzija

Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolas pirmsskola – pirmsskola, kurā ir sakārtota darba vide, pozitīvs mikroklimats, tā ir iestāde ar kreatīvu un uz jaunām idejām vērstu darbinieku komandu, kura nodrošina iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību pirmsskolas izglītības pakāpē dažādu nacionalitāšu bērniem, runājošiem latviešu, poļu, krievu, angļu valodās.

Pirmsskolas darbinieki redz katrā bērna personību un palīdz tai attīstīties caur dažādām iespējām izvēlēties, ar aizrautību izzināt, ieinteresēti darbojoties, ar prieku eksperimentēt, sadarboties un līdzdarboties.

Misija

Attīstošā vidē izglītot atvērtu uz jaunu, zinātkāru, atbildīgu un apzinīgu bērnu, kurš būs gatavs turpināt mācīties Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolā, kurš būs gatavs iekļauties multikulturālā sabiedrībā.

Mērķis

Pirmsskolas darbības mērķis – attīstīt draudzīgu, patstāvīgu, atvērtu, radošu un dzīvespriecīgu personību, kas dzīvo veselīgi un aktīvi.

Veidot bērniem draudzīgu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

Īstenojot obligāto saturu, iepazīstināt ar  poļu laicīgajām un garīgajām tradīcijām un poļu valodu.

 

Galvenie darba virzieni un uzdevumi 2021./2022. m. g. :

  • Organizēt un īstenot kompetencēs balstītu mācību procesu.
  • Jēgpilni plānot un vadīt mācību procesa.
  • Veidot individuālu pieeju izglītojamajiem.
  • Veidot izpratni par piederību Latvijas valstij, iepazīstināt ar poļu valodu un Polijas kultūru.
  • Rūpēties par bērna fizisko attīstību, veselīgu ieradumu veidošanu (slimību profilakse, veselīga dzīvesveida popularizēšana – veselīgas ēšanas paradumu veidošana, aktīvās atpūtas nozīmes).
  • Veicināt sadarbību ar vecākiem, organizējot radošās pēcpusdienas, kopīgas darbnīcas, izstādes, ievērojot valstī izstrādātos ieteikumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
  • Popularizēt pedagogu labās prakses piemērus un veicināt pieredzes apmaiņu starp kolēģiem.