Darba virzieni

Vīzija

Izglītot zinātkāras, kritiski domājošas,sociāli aktīvas personības, kas spējīgas uz pašattīstību, pašizglītošanos un pašrealizēšanos daudznacionālā vidē, saglabājot etnisko pašapziņu.

Misija

Izglītojāmo sagatavošana mūsdienu izglītības prasībām un tālākizglītības attīstības virzieniem, nodrošinot izaugsmi atbalstošā kultūrvidē, audzinot vērtīborientētas personības, kā arī poļu tautas identitātes saglabāšana.

Mūsu vērtības:

  • tradīcijas: valoda, kultūra​, ticība
  • godīgums: cieņa, laipnība, taisnīgums​
  • atbildība: mērķtiecība, uzņēmība, centība​
  • izglītība: plašākas iespējas studijām un darba tirgū​

2023./2024.mācību gada prioritātes:

  • Mācību vides iekārtošana sekmīgai valodu apguvei;
  • Lasītprasmes sekmēšana visos mācību posmos;
  • Uzsākt apmācības programmā BDDB – bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs.