Darba virzieni

Misija

Attīstošā vidē izglītot atvērtu uz jaunu, zinātkāru, atbildīgu un apzinīgu bērnu, kurš būs gatavs turpināt mācīties Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolā, un iekļauties multikulturālā sabiedrībā.

Vīzija

Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolas pirmsskola – pirmsskola, kurā ir sakārtota darba vide, pozitīvs mikroklimats, tā ir iestāde ar radošu un uz jaunām idejām vērstu darbinieku komandu, kura nodrošina iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību pirmsskolas izglītības pakāpē dažādu nacionalitāšu bērniem.

Mērķis

Pirmsskolas darbības mērķis – draudzīga, patstāvīga, atvērta, radoša un dzīvespriecīga personība, kas dzīvo veselīgi un aktīvi. Bērniem draudzīgas izglītības vides veidošana, izglītošanas un vērtīborientēta audzināšanas procesa organizēšana un īstenošana. Vadlīnijās noteikto pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķu un uzdevumu  sasniegšana. Bērnu iepazīstināšana ar  poļu laicīgajām un garīgajām tradīcijām, poļu valodu.

Galvenie darba virzieni un uzdevumi 2021./2022. m. g. :

  • Organizēt un īstenot kompetencēs balstītu mācību procesu.
  • Plānot un vadīt mācību procesu jēgpilni.
  • Veidot individuālu pieeju izglītojamajiem.
  • Veidot izpratni par piederību Latvijas valstij, iepazīstināt ar poļu valodu un Polijas kultūru.
  • Rūpēties par bērna fizisko attīstību, veselīgu ieradumu veidošanu (slimību profilakse, veselīga dzīvesveida popularizēšana – veselīgas ēšanas paradumu veidošana, aktīvās atpūtas nozīmes).
  • Veicināt sadarbību ar vecākiem, organizējot radošās pēcpusdienas, kopīgas darbnīcas, izstādes, ievērojot valstī izstrādātos ieteikumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
  • Popularizēt pedagogu labās prakses piemērus.