Skolas muzejs

Vispārēja informācija par Itas Kozakēvičas poļu viduskolas muzeju

Skola (nosaukums, adrese)
Rīgas Itas Kozakēvičas poļu vidusskola. Nīcgales iela15. Purvciems.

Skolas muzeja dibināšanas gads
2018. gads

Muzeja īpašais nosaukums (ja ir)
Pagaidām nav.

Muzeja darbības mērķis
Poļu skolas darbības Rīgā pētniecība (19.-20. gs.)

Muzeja dibinātājs / pirmais muzeja vadītājs
Henryk Witkowski, vēstures un ģeogrāfijas skolotājs. Fotogrāfijas pielikumā.

Pārējie muzeja vadītāji
Nav citu muzeja vadītāju.

Muzeja tagadējie pedagogi
Henryk Witkowski, poļu vēstures, poļu ģeogrāfijas un kulturoloģijas skolotājs.

Īsa muzeja vesture
Muzeja sākums bija saistīts ar 100 gadu Latvijas un Polijas valstu jubileju un internacionālo konfereci Kara muzejā, kura bija veltīta lielajām Latvijas un Polijas jubilejām.

Muzeja nozīmīgākie vai īpašākie eksponāti
Rīgas Poļu pilsētas ģimnāzijas žetons, zīmogs no skolas cepures no 1930g. Šos priekšmetus uzdāvināja mūsu skolai Glovicskas kundzei, kura bīja skautinga Rīga moderatore un RPPG absolvente -meita. Viņa atrada šos eksponātus sērkociņu lodziņā. Mūsu muzejā ir arī leģendārs A. Mickeviča portrets ar vācu lodes zīmēm, Pjotra Lastovska, pēdējā dzivojošā RVG absolventa dāvinājums (saņēmām šo portretu no plastikas PVG skolotāja Lukasevičsa ar vēlējumu atdot šo īsto relikviju atjaunotai poļu vidusskolai Rīgā).