Przedszkole

O nas ( Ogólna informacja po polsku)

Edukacja przedszkolna jest skierowana do dzieci, które prowadzą zdrowy i aktywny tryb życia, uczą się z zainteresowaniem, entuzjazmem i radością, twórczo wyrażają siebie, są gotowe na zdobywanie nowych doświadczeń. W naszej placówce główną formą organizacji edukacyjnej są zabawy organizowane dla dzieci. Mają one zapewnić im prawidłowy rozwój intelektualny i fizyczny, rozwijanie zainteresowań i odpoczynek zgodnie z przyjętym w naszej placówce planem dnia. Nauka odbywa się według zatwierdzonego planu tematycznego dostosowanego do potrzeb i możliwości dzieci w danym przedziale wiekowym.

Nasze przedszkole jest placówką samorządową, działającą w miejscowym systemie oświaty, w związku z tym dzieci są objęte bezpłatnym nauczaniem. Zapis dziecka do naszego przedszkola odbywa się poprzez Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.191. (Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju). W razie kłopotów z rejestracją prosimy o kontakt z kierownikiem oddziału przedszkolnego przez e-mail: ikpvs@riga.lv.  Zostaną Państwu udzielone wszelkie informacje i pomoc przy rejestracji.

Proces dydaktyczny prowadzony jest w języku państwowym i jest regulowany przez MK 716. (Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem). Oprócz zajęć w języku łotewskim, w naszym przedszkolu zajęcia prowadzone są także w języku polskim.Nauka języka polskiego wspomagana jest przez nauczycieli z Polski, a także nauczycieli mówiący po polsku. Nasza placówka daje Waszemu dziecku szansę na jednoczesne uczenie się języka łotewskiego i polskiego dla dzieci różnych narodowości. Szczególną uwagę w procesie dydaktycznym zwracamy na kultywowanie tradycji zarówno łotewskich jak i polskich. Dzięki temu, że dzieci uczą się posługiwać dwoma językami, biorą udział w różnych projektach organizowanych na Łotwie jak i w Polsce. Tradycją naszego przedszkola stał się udział w przeglądzie małych form scenicznych organizowanych przez Przedszkole Nr 317 “Smykolandia” w Warszawie, projektach plastycznych, muzycznych, sportowych.

Przedszkole mieści się w salach, które dysponują dostosowanymi do wieku dzieci pomocami dydaktycznymi, zabawkami, grami wspomagającymi ich rozwój. Sale są przestronne, wyposażone w kolorowe meble dostosowane do potrzeb przedszkolaka.

Nasza szkoła posiada zaplecze do prowadzenia zajęć fizyczno-rytmicznych – 2 sale sportowe, salę do zajęć muzycznych, plastycznych. Dumą naszej szkoły jest sala teatralna. Mieści ona 400 widzów, a na obszernej scenie dzieci przedstawiają efekty swojej pracy. Do dyspozycji dzieci jest przestronna jadalnia i gabinet medyczny.

Na terenie szkoły znajduje się dużo terenów zielonych i plac zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas spacerów przedszkolaki mogą obserwować otaczającą je przyrodę, zachodzące w niej zmiany, a także relaksować się się na placu zabaw. Jest on przystosowany do potrzeb dzieci i spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa