Likumdošanas jaunumi – Par maternitātes un slimības apdrošināšanu

2020.gada 28.novembrī spēkā stājās grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, grozījumi pieejami šeit. Ar grozījumiem ir ieviests vienreizējs slimības palīdzības pabalsts par 14 kalendārajām dienām, kuru sociāli apdrošinātajai personai ir tiesības pieprasīt vienu reizi laikposmā no 2020.gada 2.decembra līdz 31.decembrim un vienu Lasīt vairāk …