“Paldies” diena

11. janvārī pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā “Paldies” diena, lai atgādinātu, cik svarīgi ir ik dienu izrādīt un izteikt pateicību.

Šie svētki ir sākušies pēc ANO un UNESCO iniciatīvas.

Janvārī darbu uzsāka grupa ar latviešu mācību valodu. Sakām PALDIES Rīgas Domei par izremontētajam telpām.

"Paldies" diena

Image 1 of 6