Pieteikšanās vienotam iestājpārbaudījumam Rīgas skolu un valsts ģimnāziju 10. klasē

No 20. maija sāksies pieteikšanās vienotam iestājpārbaudījumam pretendentiem mācībām Rīgas vispārizglītojošo skolu un Valsts ģimnāziju  10. klasē 2022./2023. mācību gadā.  Pieteikšanās poga pieejama šādos laika periodos: 10. klasēm no 20. maija plkst. 9.00 līdz 1. jūnija plkst. 9.00. Iestājpārbaudījums, lai mācības turpinātu 10. Lasīt vairāk …