Izglītojošs brauciens uz Ļubļinas Universitāti Ļubļinā

Wizyta uczniów na Politechnice Lubelskiej w dniach 15-23 października 2022 r.

W ramach projektu pn. “Zapoznanie z ofertą wyższego szkolnictwa technicznego w Polsce. Nawiązanie współpracy z Politechniką Lubelską”, współfinansowanego przez Ambasadę RP w Rydze, do Polski na Politechnikę Lubelską wyjechało z wizytą 18 uczniów, reprezentujących naszą szkołę. Uczniowie wraz z trzema Opiekunkami: Dyrektor Janą Kopeniece, Dyrektor Ireną Straudmale oraz Koordynatorką Projektu Anną Sobol, gościli w Politechnice Lubelskiej od soboty 15 do niedzieli, 23 października.

Projekt miał na celu, m.in. zachęcenie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach technicznych oraz zapoznanie z ofertą kształcenia Politechniki Lubelskiej, głównie Wydziału Elektrorechniki i Informatyki- jej bazą dydaktyczną, badawczą, sportową i infrastrukturą lokalową. Mamy nadzieję, że efektem tej wizyty będzie rozpoczęcie studiów na naszej uczelni przez grupę uczniów Polskiej Szkoły Średniej w Rydze.