Jauns skolas Facebook profils

Informējam, ka skolai ir izveidots jauns Facebook profils. Aicinām sekot jaunajam skolas profilam!