Sasniegumi

Lepojamies par skolas audzēknēm, kuras piedalījās XX sarptautiskajā vizuālās mākslas konkursā Krakovā un saņēma atzinumu Marija Osmane un Viktorija Skibiņska.

Lepojamies par skolas audzēknēm, kuras piedalījās XX sarptautiskajā literārajā konkursā Krakovā un saņēma balvu Daniela Radecka un atzinumu Gabriela Dzene.

Viktorija Skibiņska

Image 2 of 4