Karjeras izglītība

Sveicināti skolēni, skolēnu vecāki!

Domājot par karjeras veidošanu un attīstību ir jāņem vērā, ka runa iet ne tikai par profesijas vai karjeras attīstību, bet arī par bērna vai pieaugušā pašattīstību un personības izaugsmi.

Svarīgi ir cik lielu ieguldījumu un darbu pie tā ir gatavs veikt pats cilvēks: tā ir aktīva darbība, attīstot nepieciešamās prasmes – pašorganizēties un motivēties dažādu uzdevumu veikšanai, plānot un vadīt izvēlētās darbības.

Skola var sniegt palīdzību un radīt iespējas šo nepieciešamo prasmju apguvei. Katra mācību stunda ir ceļš uz informācijas iegūšanu un mācīšanos to izvērtēt, dod impulsu domāt par savu turpmākās nākotnes ceļu. Papildinot skolā iegūto pieredzi, zināšanas un prasmes ar ārpusskolas aktivitātēm un hobijiem, kā arī ģimenes locekļu un radinieku stāstiem (arī praktisko palīdzību dažādos darbos mājsaimniecībā atbilstoši savam vecumam) bērns pamazām veido izpratni par to kas ir darbs un ko gribētu darīt nākotnē.

Tā pamazām bērns veido izpratni par savām spējām, prasmēm, interesēm, kas padodas labāk un nes gandarījumu. Svarīgi rosināt pamēģināt kaut ko jaunu – informācijai, pieredzei un izvērtēšanai.

Skolā pēc vienošanās skolēni un vecāki var pieteikties sarunai pie pedagoga karjeras konsultanta Iras Krēsliņas, vienojoties par tikšanos. Nedaudz vēlāk tiks ievietota informācija par tikšanas laikiem.

Zemāk ir piedāvātas interneta saites ar informāciju un video par karjeras izvēlei, plānošanu un lēmumu pieņemšanu par šiem jautājumiem. Arī sadaļā ,,Bibliotēka,, ir iekļauti daži informācijas avoti par karjeras izglītību. (Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola > Skola > Bibliotēka)

https://www.profesijupasaule.lv/

Dažādu profesiju apraksti ar bildēm, skaidrojumiem. Izkārtots pēc alfabeta.

https://www.bbc.com/news/technology-34066941

„Kādas profesijas mani interesē?” Video materiāls angļu valodā.

https://www.youtube.com/watch?v=x67NOASRAGo

Ko darba devēji saka par jauniem darbiniekiem?

http://www.jsg.lv/wp-content/uploads/2009/02/profesiju_aprakstu_katalogs_A4.pdf

Profesiju aprakstu katalogs.

https://www.lm.gov.lv/lv/klasifikacija/profesiju-klasifikators-0

Profesiju klasifikators, meklēt pēc vajadzīgiem parametriem.

https://www.prakse.lv/

Daudz informācijas saistībā ar profesijām un darba tirgu skolu absolventiem, studentiem.

https://www.youtube.com/watch?v=5M3gKUGUFHY – Jak Odkryć Swój Życiowy Cel

kā labāk saprast savu dzīves ceļu saistībā ar karjeras veidošanu – POĻU valodā.

https://ec.europa.eu/eures/public/six-tips-finding-right-career-path-2021-04-30_lv

Seši padomi, kā atrast pareizo karjeras ceļu.

https://www.youtube.com/watch?v=5onP3uybVKY

Poļu valodā ,,Kā sagatavoties darba intervijai?,,

https://www.youtube.com/watch?v=dg_LXJcX8yk

Poļu valodā par CV rakstīšanas kļūdām.

https://www.youtube.com/watch?v=0ysg0XjTTDg

Poļu valodā pārdomas par to, ko gribi dzīvē darīt.

Lai  visiem ir labs noskaņojums darbam jaunajā mācību gadā, lai ir mērķi un plāns kā to sasniegt 2022./2023. mācību gadā, veselību un izturību!
Cieņā,
Ira Krēsliņa 29677685