Latviešu valodas olimpiāde

Apsveicam!  Rīgas un Pierīgas latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) 37. olimpiādes 2. posma 7. un 8. klašu skolēnus!
Nr.p.k. Skolēna vārds, uzvārds Klase Rezultāts
 1. Oskars Grava 8. II vieta
2. Anna marija Osipova 8. Atzinība
3. Patrīcija Kalve 7.a Atzinība
4. Viktorija Jakovļeva 7.b Atzinība