Starptautiskā poļu valodas un literatūras olimpiāde

Informējam, ka starptautiskajā poļu valodas un literatūras olimpiādē, kas norisinājās 2021.gada 14.-17.aprīlī, piedalījās 31 dalībnieks no Baltkrievijas, Lietuvas, Latvijas, Rumānijas un Ukrainas, Beļģijas, Grieķijas un Kanādas.  Rīgas Itas Kozakēvičas poļu vidusskolas 12.klases skolnieks Leons Seļeznovs ieguva vislabākos rezultātus starp Latvijas poļu skolu pārstāvjiem. Viņš saņēma Finālista titulu, kas dod viņam iespēju saņemt NAWA stipendiju polonistikas 1. vai 2. pakāpes studijām Polijā izvēlētajā augstskolā. Apsveicam Leonu un pateicamies viņa skolotājai Sabīnei Menžikai par skolēna sagatavošanu olimpiādei. Informujemy, że w zawodach LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, które odbyły się w dniach 14-17 kwietnia 2021 r., wzięło udział 31 osób z Białorusi, Litwy, Łotwy, Rumunii i Ukrainy oraz uczestnicy konkursu organizowanego przez ORPEG (Belgia, Grecja i Kanada). Spośród reprezentatntów szkół polskich na Łotwie najlepszy wynik uzyskał uczeń 12. kl. Polskiej Szkoły Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze – Leon Selezniow. Otrzymał tytuł Finalisty, który uprawnia go do ubiegania się o stypendium NAWA na okres studiów polonistycznych I lub II stopnia na wybranej uczelni publicznej w Polsce.   Gratulujemy Leonowi i dziękujemy p. Sabinie Mężyk za przygotowanie ucznia do Olimpiady.\