Tēvu diena – 2021

10. septembrī pirmsskolas grupiņas sportiskā gara svinēja Tēvu dienu. Sirsnīgi pateicamies tēviem un brāļiem, kas ņēma aktīvo dalību pasākumā! Paldies mūsu jaukai sporta skolotājai par pasākuma organizēšanu!
Novēlām visiem biežāk sportot kopā ar ģimeni, un gūt no tā pozitīvas emocijas!