II starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Mana Polija”

Šogad mūsu pirmsskolas audzēkņi piedalījās II starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Mana Polija”. Konkursa uzdevums – jebkurā tehnikā veidot mākslas darbu par konkrētu tēmu.

Pateicību par dalību konkursā saņēma 0.b grupas bērni par skaistu kopdarbu.
Veicināšanas balvas ieguva O.c grupas audzēknis Janušs Jānis Duka un 0.c grupas audzēknis Szymon Łagowski.
mmmm
Visi konkursa darbi tiks iekļauti speciāli izdotā 2022.gada kalendārā!