Vecmāmiņas un Vectētiņa diena

VECMĀMIŅAS UN VECTĒTIŅA DIENA

Vecmāmiņ, vectētiņ, rūpju Jums daudz,
vienmēr kāds Jūs vien meklē un sauc.
Vecmāmiņ, izvāri gardumu mums,
Vectētiņ, pastāsti pasaku mums…

Babciu, dziadku coś Ci dam,
Jedno serce, które mam
A w tym sercu róży kwiat
Babciu, dziadku żyj sto lat!!!

Pēdējā janvāra nedēļā mūsu skolas jaunākie audzēkņi
atzīmēja tradicionālos Polijas ģimenes svētkus –
VECMĀMIŅAS UN VECTĒTIŅA DIENU