Piedalies skolas talantu šovā “RADOŠAIS PAVASARIS”

Tev ir talants, interesants vaļasprieks vai neparastas prasmes?
Varbūt vēlies parādīt savas dotības citiem?

PIEDALIES SKOLAS TALANTU ŠOVĀ “RADOŠAIS PAVASARIS”

TALANTUS VAR PREZENTĒT DAŽĀDĀS JOMĀS:
• sportā un vingrošanā (sporta aktivitātes, akrobātika, triki ar bumbu u.c.);
• mūzikā (dziedāšana, mūzikas instrumenta spēlēšana);
• jebkura žanra dejošanā;
• skatuves mākslā (aktierspēle, deklamēšana, komiski uzvedumi, iluzionistu triki, Rubika
kubiņa salikšana uz laiku, citas interesantas vai neparastas aktivitātes).

Vienlaicīgi notiks ZĪMĒŠANAS, VEIDOŠANAS, ROKDARBU UN FOTO DARBU IZSTĀDES.
Radošie darbi var būt veikti jebkurā rokas tehnikā – kā zīmējumi, gleznojumi vai kolāžas,
kā telpiskie veidojumi no plastilīna, māla, papīra, koka, tekstila u.c. materiāliem; elektroniski
veidoti darbi tiek pieņemti tikai kvalitatīvas izdrukas veidā.

Pieteikties pasākumam var līdz 08.04.2022., pie savas klases audzinātāja
vai nosūtot pieteikumu brīvā formā e-klasē skolotājai Irēnai Kondratjukai.
DALĪBNIEKU ATLASE NOTIKS 11.-21. aprīlī.

LIELAJS FINĀLS – KONCERTS UN IZSTĀDE – 22. APRĪLĪ!