Poļu kopienas un ārzemēs dzīvojošo poļu dienas un Polijas Republikas karoga dienas svinības

Poļu kopienas un ārzemēs dzīvojošo poļu diena iedibināta kā atzinības apliecinājums emigrācijas aprindām par vēsturisko ieguldījumu viņu senču valsts nacionālo mērķu īstenošanā. Šajā pašā diena tiek atzīmēta arī Polijas Republikas karoga diena, un šie dubultie svētki mudina poļus aizdomāties par Polijas vēstures cildenajām lappusēm.