Vladislava Reimonta jubilejas izstāde bibliotēkā

Ievērojamajam poļu rakstniekam Vladislavam Reimontam (Władysław Stanisław Reymont) (1867-1925) 7. maijā ir 155 gadu jubileja. Viņš tiek uzskatīts par vienu no nozīmīgākajiem reālisma ar naturālisma pārstāvjiem poļu prozā. 1924. gadā V. Reimonts par romānu “Zemnieki” saņēmis Nobela prēmiju literatūrā.

Otrs pazīstamākais Reimonta darbs ir romāns “Apsolītā zeme”.
Bibliotēkā ir arī vairākas citas Vladislava Reimonta grāmatas, dažādu gadu izdevumi, kas līdz 23. maijam apskatāmi izstādē.

Visi laipni aicināti!