Uzņemšana 10.klasē

Lai iestātos 10. klasē: Pretendentu reģistrācija no 8.-10. jūnijam plkst. 17.00 Elektroniskā reģistrēšanās tiks atvērta 8.jūnijā pēc iestājpārbaudījuma rezultātu publicēšanas. Reģistrējoties jāaizpilda anketa. Izvēlies mācību virzienu, anketā atzīmē prioritārā secībā, sagatavo sekojošu informāciju: Rīgas vienotā iestājpārbaudījuma kodu un rezultātu, apliecības par pamatizglītību sekmju izraksta vidējo vērtējumu no Lasīt vairāk …