Programmēšanas skolas stipendijas

Programēšana ir viena no būtiskākajām kompetencēm mūsdienu sabiedrība. Tāpēc mūsu skola pievērš īpašu uzmanību šai jomai. 20.oktobrī seši mūsu viduskolnieki ieguva stipendiju, lai attīstītu savas programēšanas prasmes. Esam pateicīgi mūsu sponsoriem –  “Orlen” firmas parstavniecībai Latvijā, Datorium,  Polijas Vēstniecībai, Latvijas Poļu savienībai Daugavpils nodaļai – par sniegto atbalstu. Sirsnīgi apsveicam stipendijas saņēmējus.

Programowanie to jedna z kluczowych kompetencji w dzisiejszym świecie. Dlatego nasza szkoła dba o wysoki poziom edukacji w tej dziedzinie. 20 października sześcioro uczniów dostało stypendium, ktore pozwoli im rozwijać swoje programistyczne umiejętności. Nie było by to możliwe bez sponsorów – łotewskiego oddziału firmy Orlen, firmy Datorium, Ambasady RP na Łotwie i Związku Polaków na Łotwie oddział w Dyneburgu. Serdecznie dziękujemy sponsorom i gratulujemy stypendystom.