Uzņemšanas komisijas lēmums

Pamatojoties uz “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā” un saskaņā ar Uzņemšanas komisijas lēmumu, pretendentu sarakstā ir iekļauti skolēni:

Nr.p.k. Punktu kopskaits Skolēna kods
1. 915 IKPVS-4
2. 900 IKPVS-5
3. 880 IKPVS-2
4. 876 IKPVS-20
5. 867 IKPVS-1
6. 853 IKPVS-9
7. 823 IKPVS-19
8. 818 IKPVS-38
9. 809 IKPVS-18
10. 796 IKPVS-28
11. 779 IKPVS-34
12. 757 IKPVS-15
13. 724 IKPVS-11
14. 703 IKPVS-3
15. 686 IKPVS-10
16. 681 IKPVS-17
17. 678 IKPVS-8
18. 667 IKPVS-7
19. 650 IKPVS-16
20. 642 IKPVS-26
21. 641 IKPVS-23
22. 633 IKPVS-27
23. 624 IKPVS-37
24. 615 IKPVS-21
25. 612 IKPVS-22
26. 603 IKPVS-31
27. 585 IKPVS-14
28. 564 IKPVS-24
29. 517 IKPVS-6
30. 500 IKPVS-36
31. 474 IKPVS-25
32. 466 IKPVS-13

Sākot ar 28.06. līdz 04.07. ieskaitot no plkst.9.00 līdz plkst.15.00 jāiesniedz skolēna medicīniskā karte.