Rīgas skolas, kuras īsteno mazākumtautību programmas, aktīvi gatavojas pārejai uz mācībām latviešu valodā

Jau no 1. septembra mācības latviešu valodā uzsāks visi 1., 4., un 7. klašu skolēni Rīgas skolās, kuras līdz šim īstenoja mazākumtautību programmas. Izglītības iestādes aktīvi gatavojas šim notikumam. Aizvadīti vairāki pieredzes apmaiņas semināri un arī skolotāji aktīvi gatavojas jaunajam mācību gadam.

Rīgas pašvaldības skolas sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu strādā gan pie īstermiņa, gan ilgtermiņa rīcības plāniem par pāreju uz mācībām latviešu valodā.

Rīgas pašvaldībā ir vairākas mazākumtautību skolas, kurās jau arī līdz šim atsevišķās klasēs mācības tika īstenotas latviešu valodas programmā. Šīs skolas un to pārstāvji semināros un savstarpējās apmaiņas programmās dalās ar savu līdzšinējo pieredzi un sniedz padomus viens otram. Viena no šādām skolām ir arī Rīgas 34. vidusskola.

“Bērni ir ieinteresēti apgūt latviešu valodu un viņi ar prieku gan lasa latviski, gan iet uz skolas bibliotēku ņemt grāmatas latviešu valodā. Ja kādu vārdu nesaprot, es viņiem netulkoju, stāstu līdzībās. Es cenšos viņus ievirzīt uz to, lai viņi savā starpā mēģina runāt latviski,” par savu pieredzi ar mazākumtautību skolēniem stāsta Rīgas 34. vidusskolas latviešu valodas un sākumskolas skolotāja Laura Grāvīte.

Rīgas pašvaldībā šobrīd ir 51 skola kopā ar 33625 skolēniem un 4501 pedagogiem, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmas. No tām 17 skolās līdz šim tika īstenotas mazākumtautību pamatizglītības programmas.

Saite uz video: https://www.youtube.com/watch?v=I5lqtQstW4I

Informāciju sagatavoja: Sindija Grāvere, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, tālrunis: +371 26207745, e-pasts: sindija.gravere@riga.lv