Aicinām uz svinīgo mācību gada sākumu!

Aicinām skolēnus, skolotājus, darbiniekus, vecākus un radiniekus, skolas draugus un atbalstītājus.
Atgādinām, kā ierašanās ir skolas formā (sākumskolā) un svinīgi ģērbtiem pārējiem audzēkņiem.

Zapraszamy uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, przyjaciół i sponsorów.
Przypominamy, że klasy początkowe przychodzą w mundurkach, pozostali odświętnie ubrani.