Sukces Roberta Duki, ucznia dziesiątej klasy, w Finale XXXII Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza dla Polaków z Zagranicy „Kresy 2023”

Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza „Kresy” to prestiżowe w środowisku polonijnym wydarzenie, które od wielu lat służy promocji języka polskiego i literatury polskiej wśród Polaków i Polonii za granicą. Organizowane jest przez Wspólnotę Polską we współpracy z konsulatami RP i organizacjami polskimi.

Na finały 32. edycji konkursu, które odbywały się w dniach 4 – 10 grudnia 2023 r. w Białymstoku, przyjechało 21 recytatorów najstarszej kategorii wiekowej i ich opiekunowie z 9 krajów: Kazachstanu, Gruzji, Rumunii, Mołdawii, Ukrainy, Białorusi, Czech, Litwy i Łotwy. Finaliści, podczas pobytu w Polsce, brali udział w warsztatach artystycznych, spotykali się z aktorami i młodzieżą z Miejskiego Domu Kultury, oglądali spektakle teatralne. przygotowywali się do finałowego konkursu i Gali, ale przede wszystkim integrowali i zawierali nowe zanjomości.

Polską Średnią Szkołę im. Ity Kozakiewicz w Rydze na tegorocznym konkursie finałowym „Kresy 2023” reprezentował Robert Duka, uczeń klasy 10. Swoją piękną interpretacją tekstów wybitnych polskich poetów: Wisławy Szymborskiej i Konstantego I. Gałczyńskiego zdobył uznanie profesjonalnego jury i znalazł się wsród laureatów. Gratulujemy Robertowi sukcesu i życzymy kolejnych pięknych spotkań z polską poezją.