Doposażenie sali konferencyjnej w nowoczesny sprzęt audiowizualny

W ramach wsparcia bieżącej działalności naszej szkoły otrzymaliśmy środki na doposażenie sali konferencyjnej w nowoczesny sprzęt audiowizualny: m.in. projektor z ekranem oraz system nagłośnienia. W sali zamontowano także lustra, które będą dużym ułatwieniem podczas zajęć tanecznych zespołu ,,Ryskie Promyki”.

Dziękujemy Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie oraz lnstytutowi Rozwoju Języka Polskiego im. Św. MaksymilianaMarii Kolbego.
Zadanie dofinasowane ze środków lnstytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki.