Ogródek dla przedszkolaków

Na terenie parku szkolnego, w wolnej przestrzeni, powstał ogródek przedszkolny – wszystko jest zakupione i czeka na montaż, by wiosną nauczyciele mogli prowadzić zajęcia z zakresu środowiska przyrodniczego, a dzieci mogli zacząć tu poznawać tajemnice przyrody pracując, obserwując, jak rosną rośliny w różnych doniczkach, cieplarni oraz skrzyniach. W ogródku szkolnym znajdzie swoje miejsce nowa kuchnia ogrodowa, oraz zostanie wyremontowana i rozbudowana śćieżka sensoryczna.

Jednym z celów założenie ogródka przedszkolnego, było kształtowanie u dzieci postawy ekologicznej, oraz przygotowanie warunków umożliwiających praktyczne poznanie różnorodnych gatunków roślin występujących w ogrodzie – ziół, kwiatów, warzyw i owoców – i nauczenie się je rozpoznawać i prawidłowo nazywać po polsku.

W ogrodzonym ogródku przedszkolnym dzieciaki będą korzystać z zakupionych prawdziwych narzędzi dla dzieci dobrej jakości, obserwować, jak ta sama roślina rośnie w skrzynie, worku i doniczce, na grządce lub cieplarni. Jest zakupiona ziemia (różna) oraz kompostownik, by pokazać dzieciom, czemu on służy.

Dwa stoła z ławkami i zadaszeniami oraz 2 ławki będą służyć dzieciom tuż w powstałym ogródku przedszkolnym, będzie latwiej prowadzić zajęcia na świeżym powietrzu.

Dziękujemy Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie oraz lnstytutowi Rozwoju Języka Polskiego im. Św. MaksymilianaMarii Kolbego.
Zadanie dofinasowane ze środków lnstytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki.