Konkursa uzņemšanai 10.klasē rezultāti

Tā kā pretendenti ir pieteikušies vairākās skolās, uzņemto sarakstos atbrīvosies vietas. Telefoniski (9.jūlijā) tiks aicināti skolēni, kuri ir iekļauti uzņemšanas saraksta rezervē.

Šobrīd publicētajos sarakstos nav iekļauti visi pretendenti, kuri aizpildīja elektronisko pieteikuma anketu. 

Rezervistu saraksts tiks papildināts 9.jūlijā plkst. 14.00.

!!! Aicinām pretendentus, kuri izvēlas citu skolu, sūtīt informāciju par atteikumu uz e-pastu: jana.kapeniece@edu.riga.lv.


Pamatojoties uz “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā” un saskaņā ar Uzņemšanas komisijas lēmumu, pretendentu sarakstā ir iekļauti skolēni:

Nr. p.k. Kodi IKPVS Lēmums
1. 2402 Ieteikt uzņemšanai
2. 2403 Ieteikt uzņemšanai
3. 2425 Ieteikt uzņemšanai
4. 2420 Ieteikt uzņemšanai
5. 2430 Ieteikt uzņemšanai
6. 2426 Ieteikt uzņemšanai
7. 2431 Ieteikt uzņemšanai
8. 2433 Ieteikt uzņemšanai
9. 2411 Ieteikt uzņemšanai
10. 2441 Ieteikt uzņemšanai
11. 2417 Ieteikt uzņemšanai
12. 2414 Ieteikt uzņemšanai
13. 2406 Ieteikt uzņemšanai
14. 2415 Ieteikt uzņemšanai
15. 2439 Ieteikt uzņemšanai
16. 2429 Ieteikt uzņemšanai
17. 2436 Ieteikt uzņemšanai
18. 2410 Ieteikt uzņemšanai
19. 2435 Ieteikt uzņemšanai
20. 2409 Ieteikt uzņemšanai
21. 2423 Ieteikt uzņemšanai
22. 2440 Ieteikt uzņemšanai
23. 2432 Ieteikt uzņemšanai
24. 2422 Ieteikt uzņemšanai
25. 2437 Ieteikt uzņemšanai
26. 2427 Ieteikt uzņemšanai
27. 2416 Ieteikt uzņemšanai
28. 2408 Ieteikt uzņemšanai
29. 2438 Ieteikt uzņemšanai
30. 2412 Ieteikt uzņemšanai
  2419 Rezervē
  2421 Rezervē
  2442 Rezervē
  2401 Rezervē
  2405 Rezervē
  2407 Rezervē
  2404 Rezervē

!!! Izvēle jāizdara, skolai par to paziņojot, līdz 08.07.24. plkst. 17.00 rakstiski uz skolas epastu: ikpvs@riga.lv.

Medicīniskā karte (026/u veidlapa ) jāatnes – tikai uzņemtajiem skolēniem pēc uzņemšanas rezultātu paziņošanas līdz 9.jūlijam ieskaitot.