Uzņemšana 10. klasē

Pamatojoties uz “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā” un saskaņā ar Uzņemšanas komisijas lēmumu, pretendentu sarakstā ir iekļauti skolēni:

Nr.p.k. Punktu kopskaits Skolēna kods
1. 915 IKPVS-4
2. 900 IKPVS-5
3. 880 IKPVS-2
4. 876 IKPVS-20
5. 867 IKPVS-1
6. 853 IKPVS-9
7. 823 IKPVS-19
8. 818 IKPVS-38
9. 809 IKPVS-18
10. 796 IKPVS-28
11. 779 IKPVS-34
12. 757 IKPVS-15
13. 724 IKPVS-11
14. 703 IKPVS-3
15. 686 IKPVS-10
16. 681 IKPVS-17
17. 678 IKPVS-8
18. 667 IKPVS-7
19. 650 IKPVS-16
20. 642 IKPVS-26
21. 641 IKPVS-23
22. 633 IKPVS-27
23. 624 IKPVS-37
24. 615 IKPVS-21
25. 612 IKPVS-22
26. 603 IKPVS-31
27. 585 IKPVS-14
28. 564 IKPVS-24
29. 517 IKPVS-6
30. 500 IKPVS-36
31. 474 IKPVS-25
32. 466 IKPVS-13

Sākot ar 28.06. līdz 04.07. ieskaitot no plkst.9.00 līdz plkst.15.00 jāiesniedz skolēna medicīniskā karte.


Reģistrēšanās konkursam no 21.jūnija līdz 26.jūnijam plkst.12.00,
aizpildot pieteikuma ieniegumu skolas mājas lapā vai klātienē skolā (no plkst.9:00 līdz plkst.12:00).

Pretendentu sarakstu publicēsim 27.jūnijā

Dokumentu iesniegšana: 
no 28.jūnija līdz 4.jūlijam.


Lejupielādējiet prezentāciju par mūsu skoluStājoties 10. klasē jāuzrāda personas apliecinošs dokuments, izglītības dokuments (orģināls) un jāiesniedz aizpildīts iesniegums.

Iesniegumu var lejuplādēt – PDF vai Word.