Ņem dalību vizuālās mākslas konkursā „Mana Polija”!

Vizuālās Mākslas Konkurss “Mana Polija” / Konkurs Plastyczny „Moja Polska”

Konkursa „Mana Polija” rīkotājs ir Polijas – Latvijas attiecību atbalsta biedrība „Silesia” Rīgā.

Konkurss norisināsies no 2020. gada 18. septembra līdz 2020. gada 25. oktobrim.

Konkursa uzdevums ir izveidot vizuālās mākslas darbu (zīmējumu vai gleznojumu) brīvi izvēlētā tehnikā, kas prezentē dalībnieka māksliniecisko vīziju par konkursa tēmu “Mana Polija”. Konkursa darbs ir jāiesūta ieskenētā vai nofotografētā veidā, augstā izšķirtspējā, horizontāli (piem. 16:10).

Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu patriotisko audzināšanu un nacionālās piederības apziņu, kā arī māksliniecisko pašizpausmi.

Labākie konkursa darbi tiks publicēti organizatora interneta vietnē.
Trīs pirmo vietu ieguvējiem, organizators piešķirs balvas.

Papildus informācija: https://www.silesia.lv/lv/2020/09/vizualas-makslas-konkurss-mana-polija/

Konkursa darbus, kā arī aizpildītu Reglamenta Pielikumu nr1 jānosūta uz rīkotāja e-pasta adresi info@silesia.lv ne vēlāk kā līdz 2020. gada 25. oktobrim.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2020. gada 14. novembrī konkursa rīkotāja interneta vietnē.


Weź udział w konkursie plastycznym „Moja Polska”!

Organizatorem konkursu plastycznego „Moja Polska” jest Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Relacji Polsko – Łotewskich „Silesia” w Rydze na Łotwie.

Konkurs odbędzie się w terminie od 18 września 2020 roku do 25 października 2020 roku.

Zadaniem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej wykonanej w dowolnej technice prezentującej artystyczną wizję związaną z tematem konkursu „Moja Polska”. Praca powinna zostać zeskanowana lub sfotografowana dowolnym urządzeniem np. skaner, aparat fotograficzny lub smartfon, w wysokiej rozdzielczości i orientacji poziomej (np. 16:10).

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży uczuć patriotycznych i przynależności narodowej, a także zachęcanie do rozwijania talentów plastycznych.

Najlepsze prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora.
Dla pierwszych 3 miejsc przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

Więcej informacji: https://www.silesia.lv/pl/2020/09/konkurs-plastyczny-moja-polska/

Prace konkursowe wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 1 do Regulaminu należy wysłać na adres e-mail info@silesia.lv nie później niż do 25 października 2020 roku.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 14 listopada 2020 roku na stronie internetowej organizatora.