Bateriju un makulatūras vākšanas konkurss 2020

Bateriju un makulatūras vākšanas konkurss 2020

“Zaļā josta” aicina Latvijas pirmsskolas, vispārējās, interešu un profesionālās izglītības iestādes iesaistīties izlietoto bateriju  un makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!” 2020./2021. mācību gadā.

Piedaloties konkursos, ikkatrs tā dalībnieks veicinās videi kaitīgu preču nenonākšanu dabā un to pārstrādi otrreizējās izejvielās, saudzējot vidi un taupot resursus.

Bateriju un makulatūras vākšanas konkurss 2020  Bateriju un makulatūras vākšanas konkurss 2020

Bateriju konkursa nolikums  (Par konkursa norisi: e-pasts: konkurss@zalajosta.lv; tālr.: 67808112)

Bateriju konkursa plakāts 

Pieteikšanās konkursam un izlietoto bateriju vākšana un reģistrēšana konkursa datu bāzē www.tirailatvijai.lv norisinās līdz 2021. gada 15. martam.

Makulatūras konkursa nolikums  (Par konkursa norisi: “Zaļā josta”, e-pasts: konkurss@zalajosta.lv; tālr.: 67808321) 

Makulatūras konkursa plakāts

Pieteikšanās konkursam – no 2020. gada 21. septembra līdz 2021. gada 15. martam, reģistrējot savu mācību iestādi www.tirailatvijai.lv un sākot vākt makulatūru.

Vairāk informācijas par konkursiem atradīsiet projekta “Tīrai Latvijai” vietnē.  www.tirailatvijai.lv