Pirmās klases bonuss

Bon pierwszaka

1. septembrī mācību gads tika uzsākts Latvijas poļu skolās. Svinības visās skolās (Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola, Krāslavas grāfu Plāteru v. N. Poļu pamatskola) notika koronovīrusa ēnā, saglabājot sanitāros režīmus.

Visu Polijas izglītības iestāžu pirmklasnieki šodien saņēma t.s. “Pirmās klases bonuss” (atbalsts skolas komplektu veidā  un vienreizējām finanšu stipendijām). Projektu finansēja fonds “Palīdzība poļiem Austrumos” ( “Pomoc Polakom na Wschodzie”)  premjerministra kanceleja. Īpašs paldies par atbalstu pirmklasniekiem tiek dots valdības pilnvarotajam poļu diasporas un ārvalstu poļu pārstāvim ministram Janam Dziedziczakam.  

Šodien Polijas Republikas vēstniece Latvijā Monika Michaliszyn nosūtīja vēstuli skolēniem, vecākiem, skolotājiem un skolu direktoriem. Vēstulē vēstnieks uzsvēra, ka “poļu valoda sirdī, augsts izglītības līmenis un spēja darboties harmonijā  daudznacionālu vidē, kas iegūta poļu skolā, būs pamati, uz kuriem Latvijā dzīvojošie poļu bērni varēs auglīgi veidot savu nākotni”. 

Pirmās klases bonuss

Image 10 of 10