Apsveicam!

5. martā notika Rīgas pilsētas zinātniski pētniecisko darbu konference. Mūsu skolu pārstāvēja 11. klases skolniece Amanda Vērdiņa ar darbu “Skolas trauksmes līmenis un faktori 5. klases skolēniem”, darba vadītāja Una Birkāne. Amanda Rīgas ZPD konferencē ieguva 2. pakāpi un tiek izvirzīta tālāk Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencei, kas norisināsies 31. martā. Vēlam veiksmi un apsveicam!
Apsveicam 11. kl. skolnieci Gabrielu Dzeni un 9. kl. skolēnu Kristiānu Mači ar atzinību Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādes 2. posmā! Paldies skolotājai Vandai Jeļinskai-Platacei par skolēnu sagatavošanu. Gratulujemy uczennicy kl.XI Gabrieli Dzene oraz uczniowi kl. IX Kristianowi Mačisowi zdobycia wyróżnienia w olimpiadzie matematycznej na szczeblu miejskim. Dziękujemy p. Wandzie Jelińskiej-Platace za przygotowanie uczniów.
Apsveicam 12. kl. skolēnu Leonu Selezņovu ar 1. vietu Rīgas pilsētas ģeogrāfijas olimpiādes 2. posmā! Paldies skolotājai Dacei Lāmai par skolēna sagatavošanu.
2020. gada 24. novembrī SIA “Prima Tour” rīkoja Rīgas kultūras mantojumu orientēšanās pasākumu “Industriālais kultūras mantojums: VEF”. Šajā pasākumā ņēma dalību mūsu skolas 6.a un 6.b klases skolnieki un ieguva 1.,2. un 3. vietas. Apsveicam!
Gratulujemy uczniowi kl.XII Leonowi Selezniowowi zdobycia I miejsca w olimpiadzie geograficznej na szczeblu miejskim. Dziękujemy p. Dace Lāmie za przygotowanie ucznia.