SĒRU VĒSTS

2021.gada 27.martā nomira
mūsu skolas 2007. g. absolvents
Ričards Veromejs.

Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolas vadība un pedagoģiskais personāls izsaka visdziļāko līdzjūtību Ričarda ģimenei un tuviniekiem.

Ceturtdien, 2021.gada 1.aprīlī, plkst. 18.00
Rīgas Sv. Franciska Romas katoļu baznīcā notiks piemiņas dievkalpojums, uz kuru ir aicināti visi, kuri vēlas piebiedroties Ričarda Veromeja ģimenei, kopīgā lūgšanā

.Aiz katra paliek dzīve

Un pasacītais vārds,

Bet atmiņas tik dārgās

Sirds ilgi saglabās.