COVID-19 aktualitātes

2021. gada 9. oktobrī valdība apstiprināja rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, saskaņā ar kuru visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim.
Kas mainās izglītības iestādēm ārkārtējās situācijas laikā?
Pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas izglītības process turpinās klātienē, regulāri veicot skolēnu testēšanu. Vienlaikus tiek pastiprinātas epidemioloģiskās drošības prasības – sejas maskas skolā gan stundu laikā, gan ārpus tām jālieto visiem skolēniem un pedagogiem.
• Izglītības iestādei ir jānodrošina, ka izglītības procesā un pasākumos skolā vienlaikus vienā telpā neatrodas dažādu grupu, klašu vai kursu izglītojamie, šo principu ievērojot arī ārtelpās, starpbrīžos vai ārtelpu nodarbību laikā.
• Izglītības iestādes neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina skolēnu un pedagogu dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs ārpus izglītības iestādes, piemēram, ekskursijas, teātru un izstāžu apmeklējumus un citus pasākumus.
• Ir jāierobežo trešo personu uzturēšanās izglītības iestādes iekštelpās.
• Netiek rīkotas nometnes, izņemot valsts aizsardzības mācības nometnes, kas tiek organizētas epidemioloģiski drošā vidē.
Kā notiek sporta nodarbības izglītības iestādēs?
Izglītības iestādēs sporta nodarbības notiek vienas klases ietvaros. Vienlaikus vienā telpā neatrodas dažādu grupu, klašu vai kursu skolēni.