Skolotāju diena

Mūsu pirmsskolā strādā jaukas, atsaucīgas, talantīgas, radošas, stingras, labsirdīgas, draudzīgas skolotājas. Paldies, mīļie vecāki, ka novērtējat mūs! 

Sirsnīgi sveicām skolotājas svētkos!