2021. GADA RADOŠIE JUBILĀRI

isu pirmo semestri, no septembra līdz decembrim, skolā tika realizēts ilgtermiņa projekts “Rocznicowi Twórcy-Patroni Roku 2021”, lai iepazītu izcilāko poļu kultūras pārstāvju Cypriana Norwida, Kamila Baczyńskiego, Stanisława Lema un Tadeusza Różewicza radošo darbību un dzīvi.
Skolēnu radītās prezentācijas, plakātus un ierakstus piedāvājam apskatīties šeit:
https://sites.google.com/view/rocznicowi-tworcy-projekt/strona-g%C5%82%C3%B3wna
Labāko darbu autori saņēma apbalvojumus un atzinības!