TĀLĀKIZGLĪTĪBAS IESPĒJAS POLIJĀ

9. un 16. decembrī, noslēdzot pirmo mācību semestri, mūsu vecāko klašu skolēni tiešsaistē tikušies ar Krakovas Jagelonas Universitātes pārstāvjiem, lai no pirmām rokām uzzinātu par studēšanas iespējām. Tikšanās organizējusi un par savu augstskolu stāstījusi mūsu skolas absolvente un tagadējā Jagelonas Universitātes studente Paula Adukone.