Skolēni piedalījās akcijā “Narcises”

Šodien skolēni piedalījās akcijā “Narcises”, kas bija daļa no Varšavas geto sacelšanās gadadienas svinībām.

Uczniowie brali udział w  akcji Żonkile, w ramach rocznicy wybuchu Powstania w getcie warszawskim.