Vingrojam kopā

Šogad tradicionālais Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētais Olimpiskais mēnesis sākās mēnesi pirms LOK 100. dzimšanas dienas un noslēdzās 22. aprīlī ar kopēju Vislatvijas rīta vingrojumu, kurā piedalījās vairāk kā 160 000 dalībnieki no 41 pašvaldības, sportojot 781 vietās Latvijā.
Arī mūsu skolas 1-12. klases audzēkņi aktīvi iesaistījās šajā Vislatvijas rīta vingrošanā!